Papież w czasie procesji ze świecami

Do szczególnej modlitwy o pokój wezwał Ojciec św. uczestników procesji ze świecami.Drodzy bracia i siostry!

1. Ukazując się Bernadetcie w Grocie Masabielskiej, Maryja Panna zapoczątkowała dialog między Niebem i ziemią, który trwa w czasie aż do dzisiaj. Młodej dziewczynie Maryja nakazała, aby przychodzono tu w procesji, aby dać znak, że dialog ten nie może się ograniczać do słów, lecz winien przekładać się na wspólną drogę z Nią, w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości.

Od ponad stulecia w Lourdes lud chrześcijański wiernie odpowiada na ten macierzyński apel, wyruszając każdego dnia za Chrystusem Eucharystycznym i udając się wieczorem w procesji wśród śpiewów i modlitw ku czci Matki Pana.

W tym roku również i Papież przyłącza się do was w tym akcie pobożności i miłości do Najświętszej Dziewicy, chwalebnej Niewiasty z Apokalipsy, ukoronowanej dwunastoma gwiazdami (por. Ap 12,1). Niosąc w rękach zapalone pochodnie wspominamy i wyznajemy naszą wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. Od Niego całe życie nasze uzyskuje światło i nadzieję.

2. Powierzam wam, drodzy bracia i siostry, szczególna intencję dzisiejszej modlitwy: proście wraz ze mną Maryję Pannę, by wyjednała światu upragniony dar pokoju.

Niechaj kwitną w sercach uczucia przebaczenia i braterstwa. Niech zostanie złożona broń a w naszych sercach zgaśnie nienawiść i przemoc.

Niech każdy człowiek ujrzy w drugim człowieku nie wroga, którego ma zwalczać, lecz brata, którego ma przyjąć i kochać, aby budować razem lepszy świat.

3. Wzywajmy razem Królową pokoju i odnówmy nasze zaangażowanie na służbie pojednania, dialogu, solidarności. Zasłużymy w ten sposób na błogosławieństwo, które Pan obiecał "wprowadzającym pokój" (Mt 5,9).

Towarzyszę wam modlitwą i błogosławieństwem.

tłum. ml (KAI)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama