Radosne oczekiwanie

„Już teraz przeżywamy radość i piękno spotkania z Nim w Rijece, Dubrowniku, Osijeku, Djakovie i Zadarze, świadomi, że na każdej z tych uroczystości obecny będzie duszą i sercem cały nasz Kościół i cała nasza ojczyzna" - tak napisali biskupi chorwaccy w liście pasterskim z 11 kwietnia br. z okazji zbliżającej się, trzeciej już, pielgrzymki Jana Pawła II do tego kraju.

Na czas swego pobytu w Chorwacji Papież zamieszka w portowym mieście Rijeka, gdzie nawiedzi m.in. słynący łaskami obraz Matki Bożej Trsatskiej i skąd codziennie udawać się będzie do wymienionych na wstępie miejscowości. Na trasie wizyty znajdą się więc ważne, mające też swoje symboliczne znaczenie, centra religijne Slavonii - Djakovo i Osijek. Natomiast 9 czerwca, w ostatnim dniu podróży, Jan Paweł II odwiedzi Zadar, miasto, które w roku 1177 witało entuzjastycznie w swoich murach przejeżdżającego przez Dalmację papieża Aleksandra III.

Hasło pielgrzymki „Rodzina - drogą Kościoła i narodu” wskazuje, że jej duszpasterskie cele będą się różnić od przesłania dwu poprzednich wizyt. Podczas gdy tamte, z lat 1994 i 1998 (beatyfikacja kard. Stepinca), skierowane były przede wszystkim ku bolesnej, pełnej krwawych konfliktów przeszłości, wzywały do przebaczenia win i starały się zagoić świeże jeszcze rany, ta najbliższa wychylona jest bardziej w stronę przyszłości.

Kościół chorwacki zdaje sobie jednak sprawę, że przyszłość budować można tylko na prawdziwych wartościach, które, niestety, przez ostatnie dziesięciolecia były często negowane. Dzisiaj także podawane są w wątpliwość, do czego w dużej mierze przyczynia się duchowy kryzys współczesnej cywilizacji. Zdaniem chorwackich biskupów, kryzys ten najgłębiej dotyka rodziny. Pogoń za pieniędzmi i konsumpcyjny styl życia osłabiają więzi rodzinne i powodują zanik bogatych tradycji kulturowych. Brak stabilności w małżeństwie, szerzący się indywidualizm i egoizm wpływają ujemnie na społeczno-gospodarczą kondycję narodu i w konsekwencji stwarzają poważne zagrożenie dla pomyślnego bytu przyszłych pokoleń. Arcybiskup Zagrzebia Josip Bozanić w liście pasterskim skrytykował prywatnych przedsiębiorców, którzy wprowadzają tryb pracy uniemożliwiający ich podwładnym godne świętowanie niedzieli. Z petycją przeciwko pleniącemu się nawykowi niedzielnego handlu wystąpił niedawno Franciszkański Instytut ds. Kultury i Pokoju w Splicie oraz Caritas Chorwacji.

Katolicy chorwaccy mają nadzieję, że Ojciec Święty umocni ich w wierze, udzieli ważnych wskazówek moralnych i nade wszystko przypomni im, jak wielką wartością jest rodzina. Temu przypomnieniu służyć ma m.in. beatyfikacja pierwszej kobiety w dziejach Kościoła chorwackiego, siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego Petković (szerzej na ten temat piszemy obok). Uroczystość ta odbędzie się 6 czerwca w jednym z najpiękniejszych miast europejskich, „adriatyckiej perle” - Dubrowniku.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama