Na kontynencie nadziei

Jan Paweł II odbył swoją 67 zagraniczną podróż apostolską. Od 14 do 20 września odwiedził Kamerun, Republikę Południowej Afryki i Kenię. Była to już jedenasta podróż Ojca Świętego na Czarny Ląd.

Adhortacja posynodalna
Już w pierwszym dniu swojego pobytu na Czarnym Lądzie, Ojciec Święty podpisał adhortację apostolską „Ecclesia in Africa". Akt podpisania nastąpił w nuncjaturze apostolskiej w Jaunde. Dokument jest owocem kolegialnej pracy Synodu Biskupów, który obradował w Watykanie wiosną 1994 r. Całość liczy 150 stron. Składa się z krótkiego wprowadzenia, 7 rozdziałów i zakończenia. W wielu miejscach adhortacji Ojciec Święty cytuje materiały synodalne, szczególnie tzw. propositiones, zawierające zasadnicze myśli dyskusji synodalnej. W dokumencie Papież naświetla wszystkie istotne problemy życia i działalności Kościoła w Afryce, takie jak: ewangelizacja, inkulturacja, ekumenizm, dialog z religiami tradycyjnymi z islamem, sprawiedliwość, troska o sprawy społeczne, nowoczesne środki społecznego przekazu, znaczenie chrześcijańskiego świadectwa. Dokument jest jakby podręcznikiem duszpasterskim dla Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, dla biskupów, diecezji, parafii i wiernych.

Msza św. w Jaunde, 15 września
15 września Jan Paweł II odprawił Mszę św. na stołecznym lotnisku wojskowym. Uczestniczyło w niej setki tysięcy wiernych przybyłych z całego Kamerunu i krajów sąsiednich. W homilii Papież omówił treść posynodalnej adhortacji, skoncentrował się przy tym na temacie inkulturacji. Wskazał, że Ewangelia wpisuje się w kultury poszczególnych narodów i je odnawia.. Inkulturacją Ewangelii na Czarnym Lądzie jest to wszystko – zaznaczył Ojciec Święty – co utwierdza obecność Chrystusa w poszczególnych kulturach afrykańskich, a zatem różnych językach, w literaturze, śpiewach i tańcach, w sposobie sprawowania Ewangelii, a także w codziennym życiu. Na zakończenie Eucharystii Jan Paweł II przekazał tekst adhortacji przedstawicielom afrykańskich wspólnot kościelnych.

Ecclesia in Africa
Głównym wydarzeniem popołudnia była uroczysta sesja synodalna, która odbyła się w katedrze Matki Boskiej Zwycięskiej w stolicy Kamerunu. W sesji wzięło udział 1600 osób, wśród nich ponad 100 ojców synodalnych z 25 krajów Afryki Środkowej i Zachodniej, audytorzy, audytorki i eksperci Synodu. Przemawiali także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich oraz islamu i religii tradycyjnych. Na koniec głos zabrał Jan Paweł II, który m.in. rozwinął myśli o dialogu zawarte w posynodalnym dokumencie. Mówiąc o dialogu międzyreligijnym, zwłaszcza z wyznawcami islamu i religii tradycyjnych, stwierdził, że ma to być nie tylko wymiana myśli między duszpasterzami i teologami, ale także dialog życia wszystkich wierzących. Zachęcił też do inicjatyw ewangelizacyjnych z chrześcijanami innych wyznań.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama