Spotkanie z episkopatem francuskim (fotostory)

Zglobalizowane społeczeństwo, wielokulturowe i wieloreligijne, w jakim żyjemy, jest okazją daną nam przez Boga, by głosić prawdę i w praktyce dawać świadectwo miłości - stwierdził Benedykt XVI podczas spotkania z episkopatem Francji. Odbyło się ono 14 września w Auli św. Bernadety w sanktuarium maryjnym w Lourdes.Misją biskupów jest dopomożenie wiernym, by rozpoznali, że powołaniem człowieka jest spotkanie z Bogiem w Jego chwale u kresu życia ziemskiego – podkreślił papież. Zaznaczył, że „człowiek zawsze potrzebuje wyzwolenia ze swych lęków i grzechów. Wciąż musi uczyć się lub uczyć się na nowo, że Bóg nie jest jego wrogiem, lecz pełnym dobroci Stwórcą”.Papież zachęcił też biskupów do wspierania powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Podkreślił rolę, jaką w wychowywaniu kapłanów pełnią rodziny, parafie, wspólnoty chrześcijańskie i ruchy religijne.Zaapelował o wytrwałe modlitwy w tej intencji. Jednocześnie przestrzegł przed upoważnianiem świeckich do pełnienia czynności zarezerwowanych księżom. Biskupi powinni pomagać kapłanom w rozwijaniu życia duchowego. „Trzeba, żeby każdy ksiądz czuł się szczęśliwy, że służy Kościołowi” – stwierdził Benedykt XVI. Zalecił biskupom troskę o formację duchowieństwa oraz o zapewnienie mu niezbędnych środków do życia. Zachęcił do częstych, braterskich spotkań z kapłanami.Ojciec Święty odniósł się także do kontaktów z tradycjonalistami i do możliwości korzystania w rycie rzymskim zarówno z liturgii przedsoborowej w języku łacińskim, jak i z Eucharystii w językach nowożytnych, według Mszału Pawła VI. Zaznaczył, że można już dostrzec dobre owoce ubiegłorocznego dokumentu i następuje uspokojenie umysłów. Podkreślił, że w Kościele nikt nie jest zbędny. „Trzeba, by każdy bez wyjątku mógł czuć się w nim jak u siebie, a nigdy jak odrzucony. Starajmy się więc zawsze być sługami jedności!” – zaapelował Papież.Papież podkreślił znaczenie tożsamości każdego narodu. Wyraził przekonanie, że wyraźne ukazanie chrześcijańskich korzeni Francji pozwoli każdemu mieszkańcowi tego kraju lepiej zrozumieć, skąd przybywa i dokąd zmierza. Dlatego należałoby znaleźć nowy model relacji, pozwalający nawiązywać do wartości, które ukształtowały tożsamość Francuzów. Benedykt XVI zaznaczył, że Kościół nie chce zająć miejsca państwa ani też nie chce go zastępować. W służbie społeczeństwu obydwie strony muszą szanować swoją niezależność i autonomię - dodał.Na koniec spotkania pobłogosławił zgromadzonych biskupów francuskich i udał się na krótki odpoczynek, aby za chwile uczestniczyć w zakończeniu procesji eucharystycznej
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama