Przesłanie Bartłomieja I z okazji papieskiej wizyty w Turcji

Modlimy się gorąco, ażeby Bóg Trójjedyny nadal kierował nami w tym wszystkim, co czynimy, by wypełnić Jego przykazanie: „aby stanowili jedno" - napisał w specjalnym przesłaniu Bartłomiej I, Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola.

„Aby stanowili jedno”

Z wielką radością witamy wizytę naszego Umiłowanego Brata w Chrystusie, Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, w naszym kraju i w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego. Ponieważ jest to pierwsza oficjalna wizyta Jego Świątobliwości Benedykta XVI w Kościele Konstantynopola po jego wyborze, mamy do czynienia z chwilą historyczną, podobnie jak były nimi wizyty jego Poprzedników, świętej pamięci Papieża Pawła VI w roku 1967 i Papieża Jana Pawła II w roku 1979.

Jest to także pielgrzymka do świętych miejsc, do których Apostoł Andrzej przyniósł Świętą Ewangelię i gdzie uczynił wiele znaków, gdzie też tysiące męczenników i wyznawców dało świadectwo swej wierze. Tu, w tym mieście i na tej prastarej ziemi, chrześcijaństwo żywe było od dwóch tysięcy lat i przeżyło pomimo wszelkich trudności, wyzwań i podziałów.

W istocie to radość, a jednocześnie błogosławieństwo, że dwóch Przewodników Kościoła spotyka się jak chrześcijańscy bracia i słudzy Pana Naszego, jak powiada Psalm: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Psalm 133, 1). Cenimy sobie bardzo tę wizytę Jego Świątobliwości Benedykta XVI w naszym Kościele, która jest wyrazem dobrych stosunków, istniejących między naszymi dwoma prastarymi Kościołami. Ukazuje ona także nasze głębokie przekonanie i nasza gotowość do zintensyfikowania naszego dialogu teologicznego miłości, prawdy, i wzajemnego szacunku na forum Wspólnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Patriarchat Ekumeniczny, z honorem i godnością wspiera brzemię Ludu Bożego. Odpowiadamy na wzywania naszych czasów i na apele wielu osób, które żyją w potrzebie, ubóstwie, niebezpieczeństwie, niesprawiedliwości. Oprócz tego angażujemy się przeciwko wszelkiej postaci przemocy, na rzecz pokojowej koegzystencji wszystkich Wspólnot religijnych w naszym kraju. Żyjący od wieków w środowisku zdominowanym przez muzułmanów nasz Święty Kościół zawsze zabiegał o dialog między narodami i zachęcał je do współżycia w pokoju, w zgodzie i w pojednaniu, abstrahując od różnic rasy, religii i kultury.

Uważamy tę wizytę za sposobność do wyrażenia naszej braterskiej miłości do Jego Świątobliwości Benedykta XVI i do odnowienia naszego zaangażowania w kontynuację duchowej drogi ku jedności Kościoła.

Życząc z całego serca, aby wizyta Jego Świątobliwości była piękna i miła, witamy go serdecznie w naszym kraju, w naszym mieście i w naszym Kościele i modlimy się gorąco, ażeby Bóg Trójjedyny nadal kierował nami w tym wszystkim, co czynimy, by wypełnić Jego przykazanie: „aby stanowili jedno” (J 17, 21).

Bartłomiej I
Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama