Bóg w Trójcy Jedyny

Katechezy przygotowujące na V Światowe Spotkanie Rodzin

1. Pieśń na wejście.

2. Modlitwa „Ojcze nasz”.

3. Czytanie biblijne: Mt 28, 16-20.

4. Czytanie z nauki Kościoła:


1. Tajemnica Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest w samym centrum rodziny chrześcijańskiej. Rodzice przekazują dzieciom tę podstawową prawdę swojej wiary, krok po kroku, kiedy ją wcielają w życie rodzinne.

2. Bóg jest „Tym, który Jest” i „Bóg jest Miłością”. Te dwa określenia są ze sobą tak wyjątkowo zjednoczone, że objawiają samą istotę boskości, która przewyższa jakąkolwiek inteligencje stworzoną. Dlatego też, jedynie Bóg może udzielić nam właściwego i pełnego poznania swojego bóstwa, objawiając się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Poprzez wiarę, mamy uczestnictwo w Jego boskim życiu już tutaj na ziemi, choć jeszcze w sposób niepełny, a pełną wizję Boga w życiu wiecznym.

3. Dzięki Objawieniu, możemy wyznawać że Bóg jest Ojcem przedwiecznym, zrodził Syna, że Syn jest zrodzony i że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako odwiecznej i zjednoczonej Miłości obojga. Dlatego też Trójca Święta jest wieczna i współistotna; w jednakowy sposób każda z Osób Trójcy ma uczestnictwo w życiu i szczęściu Bożym i w konsekwencji koniecznym jest czczenie Jedności w Trójcy i Trójcy w Jedności.

4. Jezus Chrystus, Syn Boży który stał się człowiekiem, wyjawił nam tę Tajemnicę, w której przejawia się Boży plan, to znaczy, że wszyscy mamy udział, jako dzieci, w miłosnym zjednoczeniu Ojca, Syna i Ducha Świętego.

5. Sam Jezus Chrystus poświadcza podobieństwo między boskimi Osobami i zjednoczenie dzieci bożych w miłości i w prawdzie, kiedy prosi Ojca, aby wszyscy „stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy” (J 17,22). To podobieństwo właśnie ukazuje, jak człowiek nie może znaleźć swojej doskonałości jeżeli nie w ofiarowaniu samego siebie innym. Podobieństwo do Boga, poprzez własne ofiarowanie się, w jedności i w miłości, doskonali rodzinę.

6. Małżeństwo, które zawiera w sobie wzajemne i całkowite oddanie się sobie małżonków i ofiarowanie się rodziców w stosunku do dzieci, jest w ten sposób odbiciem doskonałego zjednoczenia Trójcy. Tak więc dynamika życia rodzinnego musi przejawiać to intymne zjednoczenie między Boskimi Osobami.

7. W następstwie, każda prośba w rodzinie, skierowana do Trójcy Przenajświętszej, musi prowadzić wszystkich członków do odnowienia łączności między nimi i do wspólnoty, oraz do jeszcze hojniejszego współuczestnictwa w obdarowywaniu innych rodzin.

5. Refleksja Przewodnika.

6. Dialog:


* Jezus Chrystus jest Synem Bożym i my również nimi jesteśmy. Jakie są podobieństwa i jakie różnice w obu tych synostwach?
* Dlaczego rodzina chrześcijańska jest odbiciem Trójcy Przenajświętszej?
* Jakie powinny być główne cechy, które powinny przejawiać się w życiu rodziny chrześcijańskiej, aby była ona odzwierciedleniem życia Trójcy Świętej?

7. Zobowiązania.

8. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” i inwokacja „Regina familiae. Ora pro nobis”.

9. Modlitwa za rodzinę:
Boże Ojcze wszechmogący, który wysłałeś na świat Słowo prawdy i Ducha Świętego dla objawienia ludziom twojej cudownej tajemnicy, udziel nam, abyśmy poprzez wyznawanie prawdziwej wiary poznali chwałę Trójcy Przedwiecznej i oddawali cześć jej wszechwładnej Jedności. Przez Chrystusa Pana naszego.

10. Pieśń na zakończenie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama