Benedykt XVI przywitał się z Jordańczykami

Przybywam do Jordanii jako pielgrzym - powiedział Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Ammanie.

Wyjaśnił, że zamierza uczcić miejsca, które odegrały ważną rolę w niektórych kluczowych wydarzeniach dziejów biblijnych: górę Nebo, gdzie umarł i został pochowany Mojżesz, oraz Betanię – tradycyjne miejsce chrztu Jezusa w Jordanie, gdzie papież pobłogosławi kamienie węgielne kościołów, które mają być tam wybudowane.

Podziękował władzom Jordanii za możliwość budowania przez tamtejszą wspólnotę katolicką publicznych miejsc kultu, co „jest znakiem poszanowania tego kraju dla religii”. – Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Mam żarliwą nadzieję i modlę się, aby niezbywalne prawa i godność każdego człowieka były coraz szerzej potwierdzane i bronione, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w każdym zakątku świata – dodał Ojciec Święty.

Wyraził „głęboki szacunek dla wspólnoty muzułmańskiej” i uznanie dla króla Abdullaha II za krzewienie „lepszego zrozumienia wartości głoszonych przez islam”. Jego „wartościowe inicjatywy doprowadziły do dobrych rezultatów, sprzyjając sojuszowi cywilizacji między Zachodem a światem muzułmańskim, burząc oczekiwania tych, którzy uznają, iż przemoc i konflikt są nieuniknione”.

Benedykt XVI podkreślił, że „Królestwo Jordanii od dawna znajduje się w awangardzie inicjatyw na rzecz promowania pokoju na Bliskim Wschodzie oraz całym świecie. Zachęca do dialogu międzyreligijnego, wspiera wysiłki na rzecz sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, przyjmuje uchodźców z sąsiedniego Iraku i stara się powstrzymać ekstremizmy”.

Papież przypomniał, że podczas ubiegłorocznego seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego, wskazywano na centralną rolę, jaką w obydwu tradycjach religijnych odgrywa przykazanie miłości. – Mam ogromną nadzieję, że ta wizyta oraz wszystkie inicjatywy na rzecz krzewienia dobrych relacji między chrześcijanami a muzułmanami dopomoże nam wrastać w miłości wszechmogącego i miłosiernego Boga oraz wzajemnej braterskiej miłości – powiedział Benedykt XVI.

Swoje przemówienie papież zakończył życzeniem: „Niech błogosławi Jordanię dobrobytem i pokojem!”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama