Audiencja ogólna: Świadczcie o Zmartwychwstałym Chrystusie

Do przyjęcia z wiarą Zmartwychwstałego Chrystusa, Jego Ewangelii oraz przepowiadania innym centralnych prawd zbawczych zachęcił papież uczestników dzisiejszej audiencji ogólnej.

Na placu św. Piotra zgromadziło się ok. 30 tys. wiernych. Złożyli oni Benedyktowi XVI życzenia z okazji przypadającej jutro 82 rocznicy urodzin oraz wypadającej w sobotę, 19 kwietnia 4. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

W swej katechezie głównej, Ojciec Święty zaznaczył, że dzisiejsza audiencja ogólna odbywa się w atmosferze radości paschalnej, bowiem Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie definitywnie zwyciężył zło i śmierć. "Kościół przeżywa tę radość przez 50 dni, aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Więcej: możemy powiedzieć, że misterium paschalne przenika całą naszą egzystencję" – stwierdził papież. Jednocześnie przypomniał, że wydarzenie Zmartwychwstania jest tak ważne, iż Kościół nieustannie je głosi, a każda niedziela jest cotygodniową paschą.

Benedykt XVI zaznaczył, iż Zmartwychwstanie Chrystusa było wydarzeniem historycznym, realnym, o którym zaświadczyło wielu autorytatywnych świadków. „Stwierdzamy to z całą siłą, gdyż także w naszych czasach nie brak prób podważania historyczności tego wydarzenia, sprowadzając relację ewangeliczną do wizji apostołów, powołując się na stare, zdezaktualizowane już teorie” - zaznaczył Ojciec Święty. Jednocześnie wskazał, że zmartwychwstanie nie było dla Jezusa powrotem do poprzedniego życia, lecz wkroczeniem w życie głęboko nowe, które dotyczy także człowieka, całej rodziny ludzkiej, historii i wszechświata. "Wydarzenie to zmieniło także życie naocznych świadków, którzy często zaświadczyli o nim nawet za cenę własnej krewi, wiedząc, że tylko w ten sposób można wejść w ten nowy wymiar życia" – stwierdził Benedykt XVI.

Papież zaznaczył, iż w tej perspektywie Zmartwychwstanie Jezusa znajduje się u podstaw naszej mocnej nadziei i rzuca światło na całą naszą ziemską pielgrzymkę, w tym tajemnicę cierpienia i śmierci. „Wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego stanowi centrum całego orędzia ewangelicznego, centralny fragment naszego wyznania wiary. Jest naszą nadzieją, ponieważ wskazuje na naszą przyszłość” – powiedział Ojciec Święty.

„Pozwólmy oświecić się blaskiem zmartwychwstałego Pana, przyjmijmy Go z wiarą i wielkodusznie przylgnijmy do Jego Ewangelii, jak czynili to uprzywilejowani świadkowie jego Zmartwychwstania, jak to uczynił lat później św. Paweł, który w niezwykły sposób spotkał Boskiego Nauczyciela na drodze do Damaszku” – zaznaczył Benedykt XVI. Jednocześnie zachęcił do kultywowania w nas i wokół nas klimatu paschalnej radości, aby być świadkami Bożej miłości w każdej sytuacji naszego życia.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. Prał. Paweł Ptasznik z watykańskiego sekretariatu stanu: „Pozostajemy wciąż w atmosferze Wielkiej Nocy. Przeżywamy oktawę Zmartwychwstania. Napełnia nas radość,której nie może zagłuszyć żadne cierpienie ani troska, bo wiemy, że Chrystus ostatecznie zwyciężył wszelkie zło i śmierć. Liturgia Wielkiego Tygodnia uświadomiła nam, jak wielką wartość ma Pascha Pana. Via Crucis, Droga Krzyżowa, którą przeszliśmy za Chrystusem w Wielki Piątek, w uroczystej Wigilii Paschalnej stała się pocieszającą Via Lucis, Drogą Światła i duchowej odnowy, wewnętrznego pokoju i niezachwianej nadziei. Smutek i zagubienie przeżywane w Wielki Piątek oraz pełne oczekiwania milczenie w Wielką Sobotę, o poranku następnego dnia zamieniło się w uwielbienie życia, które pokonało śmierć. Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Jak stwierdził Ojciec Święty, wobec współczesnych trendów, usiłujących umieszczać zmartwychwstanie Chrystusa pośród idei czy legend, rzeczą fundamentalną dla naszej wiary i chrześcijańskiego świadectwa jest głoszenie zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu jako rzeczywistego wydarzenia historycznego, poświadczonego przez wielu autorytatywnych świadków. Wielu z nich w ciągu wieków, począwszy od Apostołów, przelało krew, aby zaświadczyć, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał”.

Podczas audiencji ogólnej Benedykt XVI życzył Polakom, by trwała w nas paschalna radość
Zwracając się do obecnych na placu św. Piotra naszych rodaków Benedykt XVI powiedział: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Pan zmartwychwstał, a my jesteśmy tego świadkami. Życzę wam, aby światło poranka wielkanocnego rozświetlało wszelki mrok i by trwała w was paschalna radość świadków Bożej miłości. Niech Bóg wam błogosławi!”.

st, ml (KAI) / maz

«« | « | 1 | » | »»