Iraccy biskupi wybierają się do Jordanii na spotkanie z Papieżem

Papież pragnie, by Bliski Wschód stawał się ziemią dialogu, współpracy, wzajemnego szacunku i pokoju przez wkład wszystkich tamtejszych wierzących. Życzenia te przekazał kard. Tarcisio Bertone uczestnikom kolokwium zorganizowanego wczoraj w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego - donosi Radio Watykańskie.

Tytuł spotkania brzmiał: „Wartość Kościołów na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie i muzułmanie dyskutują o niej razem”. W spotkaniu wzięli udział m.in. biskupi katoliccy i innych Kościołów z kilku krajów Bliskiego Wschodu, a także reprezentanci islamu, wśród nich Ahmad at-Tajjib, rektor kairskiego uniwersytetu Al-Azhar.

Watykański sekretarz stanu w przesłaniu do uczestników rzymskiego spotkania podkreśla jego znaczenie dla naświetlenia zasadniczej kwestii, jaką jest obecność chrześcijan w regionach o większości muzułmańskiej. Ukazało ono, również dzięki udziałowi autorytatywnych przedstawicieli islamu, że chrześcijańska obecność na Bliskim Wschodzie jest prawdziwym bogactwem dla całego społeczeństwa. Gwarantuje rozwój społeczny, kulturalny i religijny. Benedykt XVI życzy, by to spotkanie pomogło w rozwijaniu dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, zwłaszcza na terenach, gdzie wyznawcy Chrystusa są mniejszością – pisze kard. Bertone. Przypomina też stwierdzenie przez Papieża w Kolonii (w sierpniu 2005 r.), że dialog ten warunkuje naszą przyszłość, oraz jego słowa do uczestników listopadowego Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Benedykt XVI powiedział wówczas, że mimo różnic w pojmowaniu Boga wyznawcy obu tych religii są zgodni co do konieczności oddawania czci Stwórcy i winni czuć się jedną, umiłowaną przez Niego rodziną.

Na potrzebę chronienia Bliskiego Wschodu przed wszelkim fundamentalizmem wskazał na wczorajszym spotkaniu łaciński ordynariusz Bagdadu. Abp Jean Benjamin Sleiman zwrócił uwagę, że obok mieszającego religię z polityką fundamentalizmu islamskiego w Iraku występuje też zjawisko prozelityzmu amerykańskich sekt protestanckich. Posługują się one posiadanymi środkami finansowymi i poparciem politycznym ze strony USA na szkodę Kościołów, które w tym kraju są od dawna, przetrwawszy wiele prześladowań. Wykorzystując przeżywane przez nie trudności, odbierają im wiernych i wbrew Ewangelii wywołują podziały.

Ponadto abp Sleiman poinformował obecnych na rzymskim spotkaniu dziennikarzy, że iraccy biskupi udadzą się do Jordanii, kiedy będzie tam Papież w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Zaprosił ich łaciński patriarcha Jerozolimy, którego jurysdykcja obejmuje również ten kraj.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama