Benedykt XVI w seminarium duchownym diecezji rzymskiej

Obchodzone jutro święto Matki Bożej Zawierzenia, patronki wyższego seminarium duchownego diecezji rzymskiej, było okazją papieskich odwiedzin. Benedykt XVI spotkał się ze swymi seminarzystami na Lateranie dziś wieczorem. W seminaryjnej kaplicy wygłosił dla nich rozważanie w formie lectio divina w oparciu o List św. Pawła do Galatów - donosi Radio Watykańskie.

Przedmiotem papieskiego rozważania była chrześcijańska wolność. Ojciec Święty wskazał, że człowiek naturalnie szuka wolności, zarówno w sferze indywidualnej, jak i zbiorowej, co często kończy się duchowym niepowodzeniem, bądź popadnięciem w ideologię. Tymczasem punktem wyjścia powinna być prawda o tym, że człowiek jest Bożym stworzeniem i jako taki szuka on więzi ze swym Stwórcą oraz z innymi ludźmi. W relacji z innymi i dla innych realizuje się wolność w formie „symfonii” – stwierdził Benedykt XVI. W ten sposób wezwani do wolności realizujemy się w komunii z Chrystusem i w służbie bliźnim. Na tym właśnie zasadza się słynne powiedzenie św. Augustyna: „kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli zabraknie miłości, także w sercu Kościoła rozpoczynają się aroganckie spory o intelektualną rację – przypomniał Papież. Stąd też wskazał potrzebę modlitwy o dar wolności, która swój prawdziwy wyraz znalazłaby w przestrzeni posłuszeństwa wiary.

Rektor rzymskiego seminarium podkreśla, że praca formacyjna wymaga wiele uwagi, słuchania i zrozumienia tego, co jest dla młodych ludzi użyteczne. Ks. Giovanni Tani w rozmowie z Radiem Watykańskim zauważył, że kwestie te zmieniają się wraz z czasem.

„Młodzi potrzebują być rozumiani, a w tym najbardziej liczy się ich wysłuchanie. Słuchanie wymaga sporego zaangażowania. Nie zawsze jest to łatwe, ale uważam, że w znacznej mierze udaje się osiągnąć pozytywne rezultaty – powiedział ks. Tani. – W porównaniu z przeszłością obecnie wzrosło poczucie własnych oczekiwań, podobnie jak i czynnik uczuciowy. Silniejsze jest poszukiwanie niezależności, ścieżek bardziej osobistych, więcej jest oczekiwań wiązanych z własnymi predyspozycjami. W tym wszystkim wychowanie, także do posłuszeństwa misji Kościoła, może wymagać znacznej pracy. Nie kończy się ona w seminarium, lecz trzeba ją stale pogłębiać w czasie kapłańskiej posługi”.

Po spotkaniu z alumnami Benedykt XVI zatrzymał się w seminarium na kolację.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama