Benedykt XVI: Chrześcijańskie dziedzictwo nadzieją Europy

Dziedzictwo chrześcijańskie stanowi nadzieję Europy. Stwierdzenie to zawarł Ojciec Święty w przesłaniu z okazji dnia studyjnego pod hasłem: „Kultury i religie w dialogu". Zorganizowały je wspólnie w Watykanie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Papieska Rada ds. Kultury.

W ten sposób Stolica Apostolska włączyła się w obchody organizowanego przez Unię Europejską Rok Dialogu Międzykulturowego. Benedykt XVI zaznaczył, że dialog między religiami i kulturami „jawi się jako priorytet Unii Europejskiej.

W swoim przesłaniu, opublikowanym dziś przez watykańskie biuro prasowe, Ojciec Święty podkreśla, że „współczesna Europa, wchodząca w trzecie tysiąclecie jest owocem cywilizacji liczącej dwa tysiące lat”.

„Jej korzenie sięgają zarówno ogromnego i starożytnego dziedzictwa Aten i Rzymu, jak również i przede wszystkim żyznej gleby chrześcijaństwa. Okazało się ono zdolne do stworzenia nowego dziedzictwa kulturowego, choć korzystało z oryginalnego wkładu wszystkich cywilizacji. Nowy humanizm zrodzony z upowszechnienia orędzia ewangelicznego uwydatnia wszystkie elementy godne osoby ludzkiej i jej transcendentnego powołania, oczyszczając je z zanieczyszczeń, zaciemniających autentyczne oblicze człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. I tak Europa jawi się nam dzisiaj jako drogocenna tkanina, której wątek tworzą zasady i wartości zrodzone z Ewangelii, podczas gdy kultury narodowe potrafiły wyhaftować ogromną różnorodność perspektyw, które ukazują religijne, intelektualne, techniczne, naukowe i artystyczne zdolności Homo europeus. W tym znaczeniu możemy stwierdzić, że Europa wywierała i nadal wywiera wpływ na całość rodzaju ludzkiego i powinna czuć się szczególnie odpowiedzialna nie tylko za własną przyszłość, ale także za przyszłość całej ludzkości” - czytamy w papieskim przesłaniu.

Benedykt XVI dostrzega, często stawiane dziś pytania o sens życia i jego wartość. "W tym kontekście coraz bardziej istotna zdaje się refleksja nad dawnymi korzeniami, z których w ciągu wieków płynęły obficie życiodajne soki... Żyjemy w świecie, który zwykło się nazywać `światem pluralistycznym`. Cechuje go szybkość komunikacji, mobilność ludów oraz ich współzależność gospodarcza, polityczna i kulturalna. Pomimo, iż wielu Europejczyków zdaje się ignorować chrześcijańskie korzenie Europy, są one żywe i powinny wyznaczać drogę i podsycać nadzieję milionów obywateli, którzy podzielają te same wartości” - stwierdził Benedykt XVI.

Papież zachęcił wierzących do podejmowania inicjatyw na rzecz dialogu między kulturami i religiami, ażeby pobudzać do współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak godność osoby ludzkiej, dążenie do dobra wspólnego, budowa pokoju i rozwoju”.

Ojciec Święty zaapelował też do wszystkich, którzy zabiegają o budowę Europy „gościnnej, solidarnej i coraz bardziej wiernej swoim korzeniom” nie tylko do troski o dziedzictwo kulturowe i duchowe, ale o podejmowanie wielkich wyzwań, jakie niesie epoka postmodernizmu. W tym kontekście Benedykt XVI wymienił obronę życia ludzkiego w każdej fazie jego istnienia, ochronę praw osoby i rodziny, budowę świata sprawiedliwego i solidarnego, poszanowanie stworzenia oraz dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg