Ogłoszono tematy 3 najbliższych Światowych Dni Młodzieży i papieskich orędzi

Znane są już tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży (ŚDM). Na ich kanwie Benedykt XVI przygotuje orędzia na kolejne spotkania.

Hasłem najbliższego, które odbędzie się w Niedzielę Palmową 2009 roku będzie werset z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1Tm 4, 10) – poinformował KAI ks. Grzegorz Suchodolski z Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Papieska Rada ds. Świeckich przesłała do Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM informację, że Ojciec Święty Benedykt XVI, aby umożliwić młodym już od teraz duchową drogę, która zakończy się międzynarodowym spotkaniem młodzieży w Madrycie 16-21 sierpnia 2011, ustalił tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży. Są to myśli biblijne, na kanwie których ukażą się trzy najbliższe orędzia papieskie do młodych na kolejne spotkania – poinformował dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego.

Hasłem i zarazem tematem XXIV ŚDM w 2009 r. będą słowa: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1Tm 4, 10). XXV ŚDM w 2010 r. odbędzie się pod hasłem „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). Natomiast zaplanowane na sierpień 2011 r. spotkanie młodzieży w Madrycie będzie miało temat inspirowany wersetem: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7).

W oparciu o te tematy diecezjalni duszpasterze młodzieży przygotują szczegółowy program formacyjny dla duszpasterstw młodzieżowych. Zostanie on zaprezentowany podczas Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Warszawie w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2009 r.

Papieska Rada ds. Świeckich poinformowała również, że międzynarodowe spotkanie odpowiedzialnych za Światowe Dni Młodzieży z poszczególnych krajów świata zaplanowano w Rzymie na dni 3-5 kwietnia 2009 r. Podczas tego spotkania odpowiedzialni dokonają podsumowania XXIII ŚDM w Sydney oraz zapoznają się z kierunkiem duchowych i logistycznych prac związanych z organizacją XXVI ŚDM w Madrycie w 2011 roku.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg