Anioł Pański z Papieżem: Sprawa wojny w Kongu oraz walka z głodem

Solidarność z ludnością Demokratycznej Republiki Kongo dotkniętą skutkami wojny domowej wyraził Ojciec Święty. Podczas południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI przypomniał okropności związane z kongijskim konfliktem, w tym ponad półtoramilionową rzeszę uchodźców.

Zaapelował także do wszystkich o współpracę na rzecz przywrócenia na afrykańskiej ziemi pokoju, praworządności i poszanowania godności człowieka. Potrzebę modlitwy o pokój Papież przypomniał także w związku z przypadającą właśnie 90. rocznicą zakończenia pierwszej wojny światowej.

Zwracając się do Włochów Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego przez nich Dnia Dziękczynienia. W tym roku towarzyszy mu ewangeliczne hasło: „Byłem głodny, a daliście mi jeść”, które odniesione zostało do problemu głodu na świecie, związanego z radykalnym wzrostem cen niektórych produktów rolnych.

„Kościół, głosząc podstawową zasadę etyczną powszechnego przeznaczenia dóbr, jednocześnie za przykładem Pana Jezusa wprowadza ją w życie poprzez rozmaite inicjatywy dzielenia się – powiedział Papież. – Modlę się za wieś, szczególnie za drobnych rolników w krajach rozwijających się. Błogosławię tym, którzy działają, aby nikomu nie zabrakło zdrowego i wystarczającego pożywienia: kto pomaga biednemu, pomaga Chrystusowi”.

«« | « | 1 | » | »»