Anioł Pański: Duchowa lektura Pisma Świętego

Ojciec Święty podjął apel ojców synodalnych reprezentujących Kościoły Wschodnie o ochronę chrześcijan w Indiach i Iraku. Przypomniał, że w wielu krajach wyznawcy Chrystusa wciąż doświadczają okrutnej przemocy.

W rozważaniu na Anioł Pański Papież nawiązał najpierw do zakończonych obrad Synodu. Nazwał je czasem silnego doświadczenia kościelnej komunii oraz codziennego wsłuchiwania się w Słowo Boże. Przypomniał, że solidna egzegeza biblijna wymaga zarówno korzystania z metody historyczno-krytycznej, jak i teologicznej, gdyż Pismo Święte jest Słowem Bożym ujętym w słowach ludzkich.

„Wynika z tego, że każdy tekst należy czytać i interpretować mając na uwadze jedność całego Pisma, żywą tradycję Kościoła oraz światło wiary – powiedział w rozważaniu Papież. – Choć prawdą jest, że Biblia to także dzieło literackie, a nawet wielki zapis kultury powszechnej, to prawdą jest również i to, że nie wolno jej odzierać z elementu boskiego, lecz trzeba ją odczytywać w Duchu, w którym została napisana. Obie więc, naukowa egzegeza, jak i lectio divina, są niezbędne i komplementarne by odnaleźć, poprzez znaczenie dosłowne, sens duchowy, który Bóg chce nam dziś przekazać”.

Benedykt XVI podjął apel, który pod koniec Synodu wystosowali zwierzchnicy Kościołów Wschodnich. Przypomniał o tragedii dziejącej się w kilku krajach, gdzie chrześcijanie padają ofiarą nietolerancji, okrutnej przemocy, zabójstw i gróźb, gdzie wypędza się ich z własnych domów skazując na banicję.

„Myślę w tej chwili zwłaszcza o Iraku i Indiach – powiedział Ojciec Święty. – Jestem pewny, że starożytne i szlachetne ludy tych krajów nauczyły się, poprzez wieki współistnienia we wzajemnym szacunku, doceniać wkład, jaki małe, lecz pracowite i ważne mniejszości chrześcijańskie, wnoszą do wzrostu wspólnej ojczyzny. One nie domagają się przywilejów. Chcą jedynie móc nadal żyć w swych krajach razem ze współobywatelami, tak jak to było od zawsze. Odnośne władze cywilne i religijne proszę o dołożenie wszelkich starań, aby praworządność i społeczne współistnienie zostały jak najszybciej przywrócone, a uczciwi obywatele mogli liczyć na odpowiednią opiekę ze strony instytucji państwowych”.

Zwracając się do władz cywilnych i religijnych zwierzchników Papież zaapelował, aby zdobyli się na wyraźne oraz konkretne gesty przyjaźni i szacunku wobec mniejszości, w tym chrześcijan. Zachęcił ich do obrony praw należnych mniejszościom. Modlitwom wiernych powierzył zarówno sytuację prześladowanych chrześcijan, jak też swą przyszłoroczną podróż do Kamerunu i Angoli.

Papież powiedział po polsku:

„Moją modlitwą i pozdrowieniem ogarniam wszystkich Polaków. Szczególnie witam pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej, obecnych tu w Rzymie z okazji 1040. rocznicy przybycia do Poznania biskupa Jordana, który zapoczątkował struktury kościelne na ziemiach polskich. Niech duch wiary, którą wówczas zaszczepił w ludzkich sercach przenika życie współczesnej Polski. Z serca wam błogosławię”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama