Anioł Pański: Bracia i siostry wspierajcie Synod modlitwą

Rozpoczynającym się dziś obradom Synodu Biskupów poświęcił Benedykt XVI swą katechezę przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański".

Pozdrawiając Polaków Ojciec Święty powiedział:„Waszym modlitwom polecam obrady Synodu Biskupów. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy coraz lepiej poznawali znaczenie Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, jak też w naszym osobistym doświadczeniu wiary. Niech Bóg wam błogosławi!”.

W swym rozważaniu wygłoszonym w języku włoskim Papież stwierdził: Dziś rano Msza św. w Bazylice św. Pawła za Murami zainaugurowała XII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów, który odbędzie się w Watykanie przez trzy tygodnie i podejmie temat „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Znana jest wam wartość i rola tego szczególnego zgromadzenia biskupów, dobranych tak, by reprezentowali cały episkopat i zwołanych, by okazać Następcy Piotra skuteczniejszą pomoc, dając jednocześnie wyraz i umacniając jedność eklezjalną. Chodzi o instytucję ważną, ustanowioną we wrześniu 1965 przez mego czcigodnego poprzednika Sługę Bożego Pawła VI (por. List apostolski motu proprio „Apostolica sollicitudo”), w czasie ostatniej fazy Soboru Watykańskiego II, realizującą zalecenie zawarte w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów (por. Christus Dominus, 5). Oto cele Synodu: sprzyjać ścisłej jedności i współpracy pomiędzy papieżem i biskupami całego świata; dostarczać bezpośrednich i dokładnych informacji o sytuacji i problemach Kościoła; sprzyjać porozumieniu odnośnie do doktryny i pracy pasterskiej; podejmować aktualne kwestie, o doniosłym znaczeniu. Te rozliczne zadania koordynuje stały sekretariat, który działa w bezpośredniej zależności od władzy Biskupa Rzymu.

Wymiar synodalny jest konstytutywnym wymiarem Kościoła: polega on na zejściu się z wszystkich narodów i kultur, ażeby stać się jednym w Chrystusie i podążać razem za Nim, który powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). W istocie greckie słowo sýnodos, złożone z przedrostka syn, to znaczy „z” i z odòs, co znaczy „droga”, sugeruje ideę „podążania razem drogą”, i tego właśnie doświadcza Lud Boży w historii zbawienia. Dla rozpoczynającego się dziś Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu, przychylając się do miarodajnych opinii w tej sprawie, wybrałem za temat Słowo Boże, które w perspektywie pasterskiej należy pogłębić w życiu i misji Kościoła. Szeroki był udział w fazie przygotowawczej Kościołów partykularnych całego świata, które nadesłały swoje uwagi do Sekretariatu Synodu, która z kolei opracował Instrumentum laboris, dokument, o którym dyskutować będzie 253 ojców synodalnych: 51 z Afryki, 62 z Ameryki, 41 z Azji, 90 z Europy i 9 z Oceanii. Dołączają do nich liczni eksperci i audytorzy, mężczyźni i kobiety, jak również „bratni delegaci” innych Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz kilku specjalnych gości.

Drodzy bracia i siostry, wzywam was wszystkich, byście wspierali Synod swoją modlitwą, prosząc szczególnie o macierzyńskie wstawiennictwo Maryi Panny, doskonałej Uczennicy Bożego Słowa.

Po modlitwie „Anioł Pański” Benedykt XVI powiedział:

Dziś wieczór rozpocznie się wyjątkowa inicjatywa, podjęta przez RAI, pod tytułem „Biblia dzień i noc”. Chodzi o transmitowaną w telewizji nieprzerwaną lekturę całej Biblii, trwającą siedem dni i sześć nocy, od dziś do przyszłej soboty 11 października. Siedzibą jej będzie rzymska bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego, a wymieniających się lektorów będzie niemal 1.200, z 50 różnych krajów, w części wybrani oni zostali według kryterium ekumenicznego, wielu zaś zgłosiło się dobrowolnie. Wydarzenie to doskonale towarzyszy Synodowi Biskupów o Słowie Bożym, ja sam zaś zapoczątkuję je czytając pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, co transmitowane będzie dziś wieczorem o godz. 19 w pierwszym programie RAI. W ten sposób Słowo Boże będzie mogło wejść do domów, by towarzyszyć rodzinom i pojedynczym osobom: ziarno, które jeśli zostanie dobrze przyjęte, nie omieszka przynieść obfitych owoców.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama