Benedykt XVI w Albano

Bez przebaczenia i pojednania nie można godnie przystępować do Eucharystii. Benedykt XVI przypomniał o tym w Albano, gdzie podczas uroczystej Mszy poświęcił w tamtejszej katedrze odrestaurowany ołtarz.

Położone nieopodal Rzymu Albano jest stolicą diecezji, na terenie której leży papieska rezydencja w Castelgandolfo. Benedykt XVI wsparł materialnie renowację katedry.

W homilii Papież mówił o znaczeniu świątyni. Wskazał, że ołtarz jest miejscem, gdzie codziennie sprawowany jest sakrament Eucharystii, w którym Jezus prawdziwie ofiaruje się za nas i dla zbawienia świata. Udział w tym sakramencie jest nieustannym zaproszeniem do otwarcia serc ma miłość Boga oraz na przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia. Stąd też konieczność godnego przystępowania do Komunii św. Benedykt XVI wezwał zarazem wiernych do pełnienia konkretnych dzieł miłosierdzia oraz większego zaangażowania apostolskiego i misyjnego.

„Konkretnie chodzi o to, by własnym życiem świadczyć o wierze w Chrystusa i pełnej ufności, jaką w nim pokładamy – mówił w homilii Papież. – Trzeba także troszczyć się o budowanie komunii eklezjalnej, która jest przede wszystkim darem, łaską i owocem bezinteresownej miłości Boga, czyli czymś skutecznym, zawsze obecnym w historii, abstrahując od zewnętrznych pozorów. Komunia kościelna jest jednocześnie zadaniem powierzonym każdemu z nas. Niech Pan da wam przeżywać tę komunię z przekonaniem, we współpracy i współodpowiedzialności, na różnych płaszczyznach: między kapłanami, osobami konsekrowanymi i świeckimi oraz między różnymi wspólnotami kościelnymi na waszym terytorium i ruchami laikatu”.

Benedykt XVI modlił się, by Maryja wspomagała mieszkańców Albano i całej diecezji w codziennym pisaniu nowej karty świętości. Zachęcił zarazem by mimo trudności odważnie dzielili się swą wiarą w Chrystusa. W liturgii uczestniczył kard. Angelo Sodano, emerytowany sekretarz stanu i dziekan Kolegium Kardynalskiego, którego kościołem tytularnym jest właśnie katedra w Albano.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama