Benedykt XVI o wielokulturowości jako szansie dla Bośni i Hercegowiny

Papież uznaje postępy, jakich wspólnota międzynarodowa dokonała, by umocnić pojednanie w Bośni i Hercegowinie. Zachęcił do ich kontynuowania, przyjmując nową ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Jasna Krivošić-Prpić złożyła 18 września listy uwierzytelniające.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że szczególne położenie geograficzne Bośni i Hercegowiny wiąże się z bogatą wielokulturowością. Niestety różnice kulturowo-etniczne prowadziły tam nieraz do tarć. Papież żywi nadzieję, że wszyscy mieszkańcy tego kraju, idąc za głosem rozsądku, przezwyciężą dawne podziały. Wyciągając lekcję z trudnej historii ostatnich lat, znajdą odwagę, by tworzyć przyszłość ze zdrowym poczuciem solidarności.

Wielka odpowiedzialność w tym względzie spoczywa na rodzicach, którzy winni wychowywać swe dzieci do szacunku dla każdego, niezależnie od jego przynależności etnicznej, religijnej czy społecznej. Ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich odgrywają też szkolnictwo i media. Ojciec Święty zapewnił, że Kościół Bośni i Hercegowiny będzie nadal zabiegał o pojednanie, pokój i pomyślność społeczeństwa, wnosząc wkład materialny, intelektualny i duchowy oraz biorąc udział w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. Nawiązując do niedawno ratyfikowanego porozumienia zasadniczego między tym krajem a Stolicą Apostolską, Papież wyraził nadzieję, że wkrótce rozpocznie tam pracę kościelno-rządowa komisja mieszana.

W przekazanym Papieżowi przesłaniu nowa ambasador Bośni i Hercegowiny wyraziła Stolicy Apostolskiej wdzięczność za poparcie niepodległości, suwerenności i terytorialnej integralności jej kraju. Jasna Krivošić-Prpić przypomniała wizyty, które złożył tam Jan Paweł II. W imieniu kolektywnego prezydium Bośni i Hercegowiny przekazała też Benedyktowi XVI zaproszenie do odwiedzenia tej bałkańskiej republiki. Ponadto podkreśliła, że ratyfikowane w krótkim czasie porozumienie zasadnicze ze Stolicą Apostolską stało się wzorem również dla innych tamtejszych wspólnot religijnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama