Benedykt XVI: Poznając świętych, korzystajmy z ich wstawiennictwa

Pozwólmy, by nas ogarniał niezwykły urok świętości - ten apel Benedykt XVI skierował w katechezie na audiencji ogólnej.

Spotykając się z wiernymi w Castelgandolfo, Papież zwrócił uwagę, że liturgia Kościoła daje możliwość kroczenia w towarzystwie świętych. Oni – jak pisał Hans Urs von Balthasar – stanowią najważniejszy komentarz do Ewangelii. Ukazując możliwości codziennego wprowadzania jej w życie, są dla nas prawdziwą drogą do Jezusa. Dlatego ważną i pożyteczną rzeczą na drodze wiary, obok rozważania Pisma Świętego i synowskiej miłości do Matki Bożej, jest znajomość żywotów świętych i korzystanie z ich orędownictwa – podkreślił Papież.

„Ich ludzkie i duchowe doświadczenie ukazuje, że świętość nie jest luksusem, nie jest przywilejem nielicznych, lecz wspólnym przeznaczeniem wszystkich ludzi wezwanych, by być Dziećmi Bożymi, powszechnym powołaniem wszystkich ochrzczonych – zauważył Benedykt XVI. – Świętość jest osiągalna dla wszystkich, nawet jeżeli nie wszyscy święci są tacy sami. Niekoniecznie wielkim świętym jest ten, kto posiada nadzwyczajne dary. W rzeczywistości jest bardzo wielu takich, którzy znani są jedynie Bogu, gdyż ich życie na ziemi wydawało się najnormalniejsze. Swym przykładem świadczą, że jedynie pozostawanie w kontakcie z Bogiem napełnia człowieka Bożym pokojem i radością, uzdalniając go do szerzenia wokół siebie pogody ducha, nadziei i optymizmu” – powiedział Papież.

Jako przykłady świętych towarzyszących wiernym w tych dniach Papież wskazał postacie Jana Eudesa, Bernarda z Clairvaux, Piusa X i Róży z Limy. Zachęcił, aby poznawaniu faktów z ich życia, w miarę możliwości, towarzyszyła lektura ich pism. Przypomniał przy tym przekonanie Georgesa Bernanosa, który w życiu każdego świętego widział nowy rozkwit wiosny.

W 25. w tym roku audiencji ogólnej uczestniczyło ok. 4 tys. pielgrzymów. Oddzielne pozdrowienie i błogosławieństwo Papież skierował również do tych, którzy nie zmieścili się na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego.

W czasie audiencji ogólnej 20 sierpnia w Castelgandolfo Papież szczególnie pozdrowił pilegrzymów z Polski. „W minionym tygodniu przeszły przez Polskę niespotykane w tym regionie burze i huragany. Byli zabici i ranni. Wielu straciło dobytek całego życia. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli na skutek tego żywiołu, pragnę zapewnić o mojej duchowej bliskości i pamięci w modlitwie” – powiedział po polsku Benedykt XVI. Ofiarom huraganów i wszystkim obecnym na audiencji udzielił błogosławieństwa.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama