Anioł Pański: Apele przeciw rasizmowi i w sprawie bezpieczeństwa drogowego

„Dzisiejsza liturgia, przypominając spotkanie Jezusa z Kananejką, uczy, jak jest skuteczna pokorna i pełna wiary modlitwa. Niech to ewangeliczne zdarzenie napełnia nas nadzieją, gdy przychodzimy do Pana z naszymi małymi i wielkimi potrzebami. Niech wam Bóg błogosławi" - powiedział w niedzielne południe do Polaków Benedykt XVI.

Słowa Ewangelii z niedzieli 17 sierpnia, wskazujące na powszechność zbawczej misji Kościoła, były dla Papieża okazją do potępienia rasizmu, nietolerancji i wykluczenia społecznego. Podczas południowego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo Benedykt XVI zwrócił uwagę na powtarzające się w różnych krajach zjawiska dyskryminacji na tle rasowym. Choć są one często związane z problemami społecznymi i gospodarczymi, nie znajdują jednak żadnego usprawiedliwienia, a chrześcijanie mają obowiązek pomocy społeczeństwu obywatelskiemu w przezwyciężaniu pokusy rasizmu.

Drugim tematem podjętym w rozważaniu na Anioł Pański była kwestia bezpieczeństwa na drogach, szczególnie aktualna w okresie wakacyjnym. Benedykt XVI podkreślił, że większości przyczyn wypadków dałoby się uniknąć przy większej odpowiedzialności moralnej i obywatelskiej uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza kierowców. Papież zachęcił władze do czuwania nad bezpieczeństwem na drogach, a zmotoryzowanym wierzącym przypomniał o potrzebie rachunku sumienia co do własnego zachowania w odniesieniu do zasad obrony życia i miłości bliźniego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama