Bressanone: Kwestie duszpasterskie tematem rozmowy Benedykta XVI z księżmi

Około godziny trwało papieskie spotkanie z duchowieństwem południowotyrolskiej diecezji. 6 sierpnia Benedykt XVI odpowiadał na pytania księży w katedrze w Bressanone

Zebrało się tam ponad 400 kapłanów, którzy zadali Papieżowi sześć pytań na tematy aktualne i dotyczące duszpasterstwa.

Papież dał wyraźne i jasne świadectwo, także o wymiarze osobistym – oświadczył rzecznik Watykanu. Z pokorą podkreślił, że prymat biskupa Rzymu nie jest monarchią absolutną, ale służbą Kościołowi. Ks. Federico Lombardi poinformował Radio Watykańskie, że obszerne papieskie odpowiedzi często rozpoczynały się słowami: „To mogę wam powiedzieć, choć nie jest to odpowiedź nieomylna”, albo stwierdzeniem, że odpowiedzi trzeba szukać też wspólnie, w Kościele, razem z biskupami, z synodem biskupów. Wówczas będzie ona owocem poszukiwań wspólnoty Kościoła, a nie samego tylko Papieża.

„Pytania były dość różnorodne. Wydaje mi się, że nicią przewodnią odpowiedzi było świadectwo wiary bardzo zakorzenionej w zjednoczeniu z Chrystusem, podstawa życia wiary w modlitewnej relacji z Bogiem, w słuchaniu natchnień Ducha Świętego” – powiedział dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Zauważył, że to wszystko związane było zarówno ze świadectwem dzisiejszej młodzieży, w nawiązaniu do tematów Światowych Dni Młodzieży, jak i ze świadectwem wiary w sytuacjach cierpienia. „Bardzo wzruszające było pytanie chorego księdza i nawiązanie do postaci Jana Pawła II oraz jego niezwykłego świadectwa w cierpieniu” – dodał włoski jezuita.

Benedykt XVI nazwał Jana Pawła II mocarzem wiary. Podkreślił, że swą wiarą „otworzył on nowe drogi” i doprowadził do „obalenia murów między dwoma światami”. Zauważył, że „można rozgraniczyć dwa równie ważne etapy życia Jana Pawła II: pierwszy – kiedy widzieliśmy go jako mocarza wiary, drugi – gdy z pokorą niósł krzyż cierpienia. Doświadczył wtedy niemożności używania głosu, był jednak wciąż mistrzem”.

Ks. Lombardi dodał, że odnośnie do życia kapłana, podkreślone zostało centralne miejsce zjednoczenia z Bogiem. Podczas spotkania z duchowieństwem przewijał się również motyw naśladowania Chrystusa w tym, co dotyczy np. podejścia do problemów duszpasterstwa dzieci czy młodzieży. Papież powiedział: „Kiedyś byłem bardziej surowy, lecz przykład Chrystusa bardziej mnie otworzył na przypadki, w których wiara nie jest jeszcze dojrzała czy ugruntowana, ale jest jakiś przebłysk poszukiwania, pragnienia jedności z Kościołem. Wówczas, wobec dzieci i młodzieży, którzy może ze względów rodzinnych rzadko uczestniczą w praktykach religijnych, można być bardziej wyrozumiałym i hojniejszym w udzielaniu sakramentów” – przytoczył papieską wypowiedź ks. Lombardi.

Watykański rzecznik zaznaczył, że papieskie spotkanie z duchowieństwem diecezji Bolzano-Bressanone odbywało się w atmosferze głębokiej duchowości. Odpowiadając na pytanie związane z wiarą i sztuką, Benedykt XVI podkreślił nie tylko relację rozumu i wiary, ale również to, że rozum, sztuka i wrażliwość serca zawsze winny iść razem, także w życiu chrześcijańskim – dodał ks. Lombardi

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama