Watykan: Prefektura Domu Papieskiego już w internecie

Prefektura Domu Papieskiego jest już dostępna w Internecie. Pielgrzymi pragnący zamówić bilety wstępu na audiencje generalne mogą ściągnąć ze strony internetowej formularz zgłoszeniowy w formacie pdf, a następnie wysłać go do Prefektury pocztą lub faksem.

Oprócz audiencji generalnych Prefektura organizuje również audiencje prywatne i specjalne. Papież spotyka się wtedy z prezydentami, premierami, ministrami i innymi ważnymi osobistościami.

Prefektura troszczy się o wszystko, co dotyczy papieskich ceremonii(z wyjątkiem liturgicznych) oraz przygotowuje rekolekcje Ojca Świętego, Kolegium Kardynalskiego i Kurii Rzymskiej. Czuwa też nad podróżami papieża na terenie Włoch i zajmuje się wydawaniem akredytacji dla dziennikarzy przebywających w Watykanie

Na stronę prefektury można wejść ze strony głównej Stolicy Apostolskiej www.vatican.va lub bezpośrednio pod adresem www.vatican.va/various/prefettura/en/biglietti_en.html

«« | « | 1 | » | »»