Papieskie orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008

Głoszenie Chrystusa całemu światu pozostaje wciąż bezwzględnym priorytetem dla wszystkich ochrzczonych. Szczególny przykład apostolskiego zaangażowania daje św. Paweł, którego rok niedawno rozpoczęliśmy - wskazuje Papież w opublikowanym 12 lipca orędziu na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października (w tym roku 19 X).

Jego temat brzmi: „Słudzy i apostołowie Chrystusa Jezusa”. Orędzie nosi datę uroczystości Zesłania Ducha Świętego (11 maja 2008). Benedykt XVI zwraca uwagę na wciąż aktualną potrzebę wyzwolenia i odkupienia ludzkości, o której pisał św. Paweł.

Ojciec Święty przypomina, że dzisiejszy świat, mimo obiecujących perspektyw rozwoju gospodarczego i społecznego, budzi niepokój o przyszłość człowieka. W relacjach między ludźmi i narodami częsta jest przemoc. Miliony ludzi cierpią nędzę. Dyskryminacja i prześladowania z motywów rasowych, kulturowych czy religijnych zmuszają wielu do szukania schronienia poza własnym krajem. Postęp techniczny, gdy nie kieruje się godnością i dobrem człowieka, pogłębia jeszcze istniejącą niesprawiedliwość.

Bezwzględne wykorzystywanie zasobów przyrody ma negatywne następstwa dla fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka, a jego życie jest w wieloraki sposób zagrożone. „Św. Paweł – pisze Papież – dobrze zrozumiał, że tylko w Chrystusie ludzkość może znaleźć odkupienie i nadzieję. Dlatego odczuwał, jak pilna jest misja głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, naszej nadziei, aby wszystkie narody mogły uczestniczyć w tej obietnicy przez Ewangelię. Zdawał sobie sprawę, że ludzkość bez Chrystusa nie ma nadziei. Patrząc na doświadczenie św. Pawła, rozumiemy, że działalność misyjna jest odpowiedzią na miłość Boga, który nas kocha” – pisze Benedykt XVI w swoim orędziu.

«« | « | 1 | » | »»