Kard. Kasper o inauguracji Roku św. Pawła w Tarsie

Obchody Roku św. Pawła zainaugurował w minioną niedzielę (22 czerwca) w miejscu narodzenia Apostoła Narodów, Tarsie, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper. To historyczne miasto leży dziś na terenie Turcji.

Kard. W. Kasper: Tars był w czasach św. Pawła bardzo ważnym ośrodkiem cesarstwa rzymskiego, a Paweł był dumny, że z tego miasta pochodzi. Dzisiaj mieszka tam niewielu chrześcijan. Ale właśnie dla nich bardzo ważne było przybycie delegacji z Rzymu, a także chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych, Włoch czy Niemiec. Celebracja odbyła się w kościele pochodzącym z okresu wypraw krzyżowych, zamienionym obecnie na muzeum. Mam nadzieję, że uroczystości jubileuszowe dopomogą tej małej, żyjącej w trudnych warunkach wspólnocie, aby ją dostrzeżono w życiu publicznym. Ufam, że władze tureckie zezwolą na wybudowanie w Tarsie kościoła i że wielu chrześcijan przybędzie w tym roku do Turcji śladami św. Pawła, niosąc pomoc swym braciom w wierze. Trzeba pamiętać, że Turcja jest jedną z ważnych kolebek chrześcijaństwa. Żyło tam wielu ojców Kościoła. Tam odbyły się Sobory pierwszych wieków. W Azji Mniejszej istniało wiele klasztorów, żyli tam liczni pustelnicy. Na terenie dzisiejszej Turcji są ślady bardzo bogatej historii chrześcijaństwa.

- Jakie znaczenie, zdaniem Księdza Kardynała, będzie miał obecny rok dla dialogu ekumenicznego?

Kard. W. Kasper: Św. Paweł był świadkiem Jezusa Chrystusa i ma to podstawowe znaczenie dla wszystkich Jego uczniów. Miejsca, gdzie nauczał, związane są dziś z obecnością prawosławia: Turcja, Cypr, Grecja. Z drugiej strony jego listy w opinii protestantów stanowią rdzeń Nowego Testamentu. Pawłowa nauka o usprawiedliwieniu jest wspólnym dziedzictwem głównych odłamów chrześcijaństwa i wskazuje nam dziś na centrum chrześcijańskiego orędzia: na Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, naukę o łasce. Mam nadzieję, że Rok św. Pawła będzie nowym impulsem dla dzieła jedności chrześcijan. Odbędą się liczne konferencje i sympozja na temat eklezjologii i listów św. Pawła.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg