Watykan: przesłanie na Światowy Dzień Turystyki

„Turystyka wobec wyzwania zmian klimatycznych" - to tegoroczne hasło Światowego Dnia Turystyki obchodzonego 27 września. Ten temat podejmuje także opublikowane 23 czerwca orędzie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

W dokumencie przypomina się, że również w Watykanie – jednym z ważniejszych miejsc światowej turystyki – podjęto działania na rzecz oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmianę klimatu. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wskazuje jednocześnie, że właśnie zjawisko masowego przemieszczania się po świecie setek milionów turystów przyczynia się do rosnącego zużycia paliw i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Włącza się to w całą gamę działań człowieka wpływających negatywnie na środowisko i klimat. Jak dotąd spóźnione i nie zawsze adekwatne działania rządów nie są w stanie zapobiec postępującej degradacji.

Dokument przytacza opisy biblijne, gdzie można doszukać się analogii do obecnych ekologicznych dylematów ludzkości. Dobro jest tam utożsamione z bujną przyrodą i życiem, zło – z chaosem i martwotą pustyni. Symbolicznie oznacza to również walkę światła i ciemności w duszy człowieka, która wcale nie skończyła się wraz z dziejami pierwszych rodziców. I dzisiaj należy walczyć z tym, co jest skutkiem samouwielbienia i egoizmu, także w wymiarze społecznym, aby przywrócić w jak największym stopniu pierwotną harmonię stworzenia. Szczególnym wymiarem tej walki jest zdolność dalekowzrocznego myślenia o przyszłych pokoleniach, które odziedziczą po nas ziemię. Wymaga to ducha wyrzeczenia i rezygnacji z przesadnej konsumpcji, która wyniszcza nasz glob.

W obliczu tych wyzwań Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących proponuje „etykę odpowiedzialności”. Propozycja ta obejmuje także turystów, którzy wezwani są, by być „przyjaciółmi ziemi” wybierającymi prostsze i bliższe naturze sposoby spędzania wolnego czasu. Ekologiczna turystyka powinna odznaczać się zatem poczuciem samoograniczenia w konfrontacji z szaleństwem posiadania i konsumpcji. Ma to dać początek całej kulturze szacunku dla środowiska wyrażającej się w radosnej prostocie nastawionej przede wszystkim na to, co nieprzemijające – czytamy w watykańskim przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg