Patriarcha Bartłomiej I akceptuje „podwójną jedność"

Honorowy zwierzchnik prawosławia Bartłomiej I zaproponował Kościołowi greckokatolickiemu, aby przy zachowaniu pełnej jedności z papieżem powrócił na łono prawosławia.

„Kościół matka Konstantynopola trzyma otwarte drzwi dla wszystkich swoich byłych synów i córek” – powiedział patriarcha Konstantynopola w wywiadzie dla ekumenicznego czasopisma „Kyrillos+Methodios”.

Podstawą dla takiej formy jedności może być odpowiednie rozumienie wspólnoty kościelnej, jak również jedność Kościołów bizantyjskiego i rzymskiego w pierwszym tysiącleciu naszej ery.

Tym samym Bartłomiej I opowiedział się za modelem podwójnej jedności, jaki zaproponował kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a który mógłby przezwyciężyć podział między Kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym. Okazją do rozmów na ten temat byłaby dyskusja na temat „nowego rozumienia katolickich dogmatów”. Ponadto należy poruszyć ten temat przy okazji rozmów na temat globalnej, watykańskiej struktury zarządzania.

„Pełnej kościelnej wspólnoty nie daje się osiągnąć przez jej ogłoszenie przez zwierzchników religijnych czy załatwić przez teologów“ – powiedział patriarcha i dodał: „Nasze życie i wiara, u podstaw człowieczeństwa, muszą ponownie wspólnie wzrastać. Tutaj pozostaje wiele do zrobienia. Wśród ważnych tematów są: partnerstwo między prawosławnymi, wspólnoty ewangelickie i katolicka, wspólne projekty, lepsze poznanie i zrozumienie oraz dużo, dużo modlitwy”.

Zdaniem ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Kościoły nie powinny zadowalać się jedynie etyczno-moralnym stwierdzeniem i dążeniem do „jedności w różnorodności“, lecz muszą być gotowe zmierzyć się poważnie z różnicą zdań na swój temat, w toku gruntownej analizy, w świetle nauczania, życia liturgicznego oraz Pisma św. „Poczyniono już ważne kroki na drodze do jedności“ – zaznaczył Bartłomiej I i dodał: „Wzajemne ekskomuniki z 1054 r. zostały zniesione, widzimy postępy w dialogu teologicznym prawosławia z anglikanami, luteranami i reformowanymi. Podjęto po kilkuletniej przerwie rozmowy z Kościołem rzymskokatolickim”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg