Anioł Pański: O prawdziwej religii

Prawdziwa religia wyraża się w miłości Boga i bliźniego - przypomniał Benedykt XVI w przemówieniu podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież zwracając się do Polaków zapewnił o swojej modlitwie za górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni „Borynia" w Jastrzębiu Zdroju.

Mimo deszczowej pogody, na Placu św. Piotra zgromadziło się kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całego świata w tym wielu Polaków.

Benedykt XVI wskazał, że w centrum Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli stanowi wyrażenie proroka Ozeasza, które Jezus przytacza w Ewangelii: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga, nie zaś całopaleń”. „Chodzi o słowo kluczowe, jedno z tych, które wprowadzają nas w serce Pisma Świętego” – podkreślił papież i zwrócił uwagę, że „kontekstem, w którym Jezus przedstawia je jako swoje, jest powołanie Mateusza, z zawodu 'celnika', to znaczy poborcy podatkowego dla rzymskich władz cesarskich: z tego też powodu uważanego przez Żydów za publicznego grzesznika”.

Papież przypomniał, że Chrystus powołuje Mateusza wtedy, gdy ten siedział przy stoliku celnym, co „dobrze ukazuje słynny obraz Caravaggia”. „Ewangelista Mateusz, zawsze wrażliwy na związki między Starym a Nowym Testamentem, w tym miejscu wkłada w usta Jezusa proroctwo Ozeasza: 'Idźcie więc i nauczajcie, co znaczą te słowa: miłosierdzia chcę a nie ofiary'” – powiedział Benedykt XVI i zaznaczył, że słowa te Chrystus wypełnił postawą całego swojego życia narażając się poważnie przywódcom swojego narodu.

„Prawdziwa religia wyraża się w miłości Boga i bliźniego” – powiedział papież zaznaczając, że te słowa są podstawą kultu i przestrzegania prawa.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Moje serdeczne pozdrowienie przekazuję wszystkim Polakom. Dzisiaj szczególnie modlę się za górników, którzy zginęli w środę w katastrofie w kopalni 'Borynia'. Upraszam dla nich łaskę życia wiecznego, ducha męstwa dla ich rodzin i powrót do zdrowia dla rannych. Niech miłosierny Bóg zachowa nas od nagłej i niepotrzebnej śmierci. Niech Was chroni, prowadzi i Wam błogosławi”.

W wyniku wybuchu metanu w kopalni "Borynia" w środę 4 czerwca zginęło pięciu górników a kilkunastu zostało rannych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg