Benedykt XVI: Wiara jest miłością, wiara jest radością

Wiara jest miłością - dlatego tworzy poezję i muzykę. Wiara jest radością - stąd rodzi piękno. Postać i nauczanie Romana Pieśniarza, ur. ok. 490 r. w Homs w Syrii Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej.

Ów teolog, poeta i kompozytor w 515 r. przyjął święcenia diakonatu w mieście Berytus, dzisiejszym Bejrucie. Przez trzy lata prowadził tam działalność kaznodziejską. Swą posługę kontynuował następnie w Konstantynopolu, gdzie zmarł ok. 555 r. Skrót papieskiej katechezy przedstawiono także po polsku:

„Roman Pieśniarz jest jednym z najbardziej znanych autorów hymnów liturgicznych i ok. 100 tzw. kontakionów, czyli kazań ułożonych w formie pieśni. Składały się z one 18 lub 24 strof, w których ważnym był oprócz treści: akcent słowny i liczba sylab. Poprzez pieśni, (ujęte w dialogi, np. Matki Bożej z Chrystusem, Sary z Abrahamem, biblijnej Ewy z Maryją, Izaaka z Jezusem, itp.,) pragnął przybliżyć wiernym Boży plan zbawienia. W podobny sposób upowszechniał, określone na soborach, prawdy wiary o Chrystusie, o Duchu Świętym, o Matce Bożej, przeciwstawiając się tym samym błędom heretyckim. Nie bez znaczenia pozostawało również jego nauczanie w zakresie moralności i eschatologii. Zapamiętajmy osobę Romana Pieśniarza jako diakona, człowieka który żyje na co dzień Bożym Słowem, jako mistrza w obrazowym przekazie tego Słowa Ludowi Bożemu poprzez śpiew, muzykę i piękno poezji” – powiedział streszczając katechezę ks. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu.

Benedykt XVI przemawiając po włosku zaznaczył, że jeśli wiara jest żywa, to bogate dziedzictwo przeszłości nie obumiera. Przeciwnie, zachowuje swoją żywotność.

„Ikony przemawiają i dziś do serc wiernych, nie są tylko elementem przeszłości – mówił Papież. - Katedry to nie pomniki średniowiecza, ale domy życia, gdzie czujemy się u siebie, gdzie spotykamy Boga i siebie nawzajem. Wielka muzyka – gregoriańska, Bacha czy Mozarta – w Kościele nie należą do przeszłości. One żyją żywotnością liturgii wiary. Jeśli wiara jest żywa, to kultura chrześcijańska nie przechodzi do lamusa, lecz pozostaje żywa i obecna. Jeśli wiara jest żywa, to i dziś możemy odpowiadać na wymóg stale powracający w Psalmach: «Śpiewajcie Panu pieść nową». Kreatywność, innowacyjność, nowy śpiew i kultura oraz obecność całego kulturowego dziedzictwa w żywotności wiary się nie wykluczają, lecz stanowią jedną i jedyną rzeczywistość. Są obecnością Bożego piękna, radości bycia dzieckiem Bożym”.

Z uwagi na przechodzące nad Rzymem przelotne ulewy audiencję zorganizowano w dwóch częściach. Benedykt XVI z pierwszą grupą pielgrzymów spotkał się w Bazylice Watykańskiej. Pozdrawiając ich w pięciu językach zachęcił do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będąc wymownym świadectwem o Bożej miłości przyczyniają się one do kształtowania świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Zasadniczą katechezę, w tym pozdrowienie do pielgrzymów polskich Papież wygłosił w Auli Pawła VI.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg