Rozmowa Papieża z prezydentem Bushem

Po spotkaniu Ojca Świętego z prezydentem Bushem opublikowano wspólny komunikat. Czytamy w nim, że Benedykt XVI i amerykański przywódca poruszyli wiele zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania obydwu stron.

W tym kontekście wymieniono poszanowanie godności osoby ludzkiej, obronę i wspieranie życia, małżeństwa i rodziny, wychowanie przyszłych pokoleń, prawa człowieka i swobodę religijną, zrównoważony rozwój i walkę z biedą oraz epidemiami, zwłaszcza w Afryce. Ojciec Święty wyraził uznanie dla wkładu finansowego Stanów Zjednoczonych w walkę z chorobami epidemicznymi. Papież i prezydent potwierdzili całkowite odrzucenie terroryzmu oraz manipulowania religią, aby usprawiedliwić przemoc wobec niewinnych osób. Poruszono kwestię przeciwstawienia się terroryzmowi przy użyciu właściwych środków, szanujących osobę ludzką i jej prawa.

Ojciec Święty i prezydent USA wiele miejsca poświęcili sytuacji na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza rozwiązaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zgodnie z wizją pokojowego i bezpiecznego współistnienia obydwu państw. Stolica Apostolska i Stany Zjednoczone popierają suwerenność Libanu i podzielają niepokój w sprawie sytuacji w Iraku. Dotyczy to zwłaszcza niepewnego losu mieszkających tam, jak i w innych państwach regionu, wspólnot chrześcijańskich. Ojciec Święty i prezydent wyrazili nadzieję, że przemocy zostanie położony kres, a kryzysy gnębiące ten region będą niezwłocznie i kompleksowo rozwiązane.

Benedykt XVI i George Bush omówili ponadto sytuację w Ameryce Łacińskiej, w tym problem imigrantów. Wyrażono potrzebę skoordynowanej polityki w odniesieniu do zjawiska przemieszczania się ludności, a zwłaszcza konieczność humanitarnego traktowania imigrantów z uwzględnieniem dobra ich rodzin.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama