Przesłanie Benedykta XVI do uczestników seminarium o rozbrojeniu

Rozwoju nie można ograniczać wyłącznie do wzrostu ekonomicznego. Winien on obejmować wymiar moralny i duchowy, a jednocześnie kierować się solidarnością względem ludzi i narodów. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do uczestników kończącego się w Rzymie seminarium pt.: „Rozbrojenie, rozwój i pokój - perspektywy powszechnego rozbrojenia".

Dopóki istnieje niebezpieczeństwo agresji, państwa mają niezbywalne prawo, a nawet obowiązek obrony bezpieczeństwa i pokoju narodów – czytamy w papieskim przesłaniu. Uzbrojenie nie może jednak przekraczać koniecznych granic. Gdy się ich nie respektuje, państwa paradoksalnie zagrażają życiu i pokojowi narodów, których zamierzały bronić, a zbrojenia zamiast zapewnić pokój mogą stać się przygotowywaniem do wojny.

Istnieje też ścisły związek między rozbrojeniem a rozwojem, gdyż ogromne wydatki na cele wojskowe pochłaniają środki potrzebne na rozwój ludów – zwłaszcza najuboższych. Papież przypomina, że już w 1964 r. Paweł VI wzywał państwa do ograniczenia wydatków militarnych i stworzenia z zaoszczędzonych w ten sposób środków światowego funduszu, przeznaczonego na rozwój osób i ludów najbardziej potrzebujących. Jednak od tego czasu produkcja i handel bronią stale wzrastają, rodząc coraz większe zagrożenia. Benedykt XVI ponawia zatem apel, aby państwa ograniczyły wydatki zbrojeniowe i poważnie wzięły pod uwagę ideę stworzenia światowego funduszu pokojowego rozwoju.

W przesłaniu do Papieskiej Rady Iustitia et Pax Ojciec Święty zwraca też uwagę na konieczność przestrzegania przez państwa obowiązujących już traktatów rozbrojeniowych. Ponadto winny one zadbać o ratyfikację i wejście w życie traktów już przyjętych – jak np. o całkowitym zakazie testów nuklearnych. Muszą też doprowadzić do pomyślnego sfinalizowania toczących się rokowań, takich jak o zakazie broni kasetowej czy o handlu bronią. Nawiązując do swojej wizyty w nowojorskiej siedzibie ONZ, która nastąpi już za kilka dni, Benedykt XVI przypomina, że w 1965 r. Paweł VI poruszył przed zgromadzeniem ogólnym tej organizacji sprawę zagrożenia zbrojeniami. W papieskim przesłaniu na kończące się seminarium o rozbrojeniu podkreśla się również konieczność wychowywania do pokoju oraz modlitwy o pokój.

Dwudniowe spotkanie zorganizowała Papieska Rada Iustitia et Pax.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama