Watykan: Modlitewne czuwanie młodzieży

Polacy byli najbardziej widoczną grupą podczas wieczornego czuwania 2 kwietnia na Placu św. Piotra. Było ono zwieńczeniem watykańskich obchodów odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.

Wraz z kardynałami Camillo Ruinim i Stanisławem Dziwiszem grupa młodzieży modliła się przy grobie Papieża. Dzięki telebimom w różańcu uczestniczyli wierni zebrani na Placu. O godz. 21:37 prowadzący rozważanie kard. Angelo Comastri przerwał modlitwę i poprosił o chwilę ciszy. Wiele osób w tym momencie klękało. Inni trwali w zadumie, trzymając w ręku zapalone świece. „Z okna Domu Ojca widać lepiej” – powiedział po włosku na zakończenie czuwania kard. Dziwisz, zawierzając opiece Jana Pawła II młodzież i tych, którzy potrzebują pomocy.

Po polsku metropolita krakowski powiedział: „Ojcze Święty, w trzecią rocznicę Twojego odejścia do Domu Ojca, w duchowej pielgrzymce przyprowadziłem do Ciebie dziś wszystkich Twoich rodaków. Klękamy przy Twoim grobie, aby w duchowej jedności z Tobą modlić się, odmawiać Różaniec, który był Twoją ulubioną modlitwą. Za Twoim przykładem pragniemy przenieść na paciorki Różańca wszystkie radosne i bolesne sprawy: nasze osobiste, jak i naszej Ojczyzny”.

W imieniu wszystkich rodaków metropolita krakowski wyraził wdzięczność Janowi Pawłowi II za to, kim był i jest dla Polaków. „Twoja obecność w naszej świadomości jest bardzo ważna, bo nas integruje wokół Chrystusa, a więc wokół najwyższych wartości: prawdy, dobra, miłości, solidarności, piękna, przebaczenia, jedności i wierności Ojczyźnie. Bądź z nami i wspieraj nas w dawaniu świadectwa Ewangelii, nawet kiedy to wymaga wyrzeczeń i poświęceń” – mówił kard. Dziwisz.

Pozdrawiając młodzież zgromadzoną na czuwaniach w różnych miejscach, kard. Dziwisz również ją polecił w modlitwie Ojcu Świętemu. „Młodzież zapaliła świece, tak jak zapaliła je w chwili Twojego odejścia. Te świece płonące przypominają nam Twoją miłość do nas, a także wyrażają naszą odpowiedź na nią. Chociaż te świece się wypalą, to jednak nasza pamięć o Tobie nie wygaśnie ani w naszych sercach, ani w naszym umysłach, nie wygaśnie w naszej Ojczyźnie. Będziemy coraz bardziej zgłębiać Twoje dziedzictwo, które dziś stało się ważną częścią dziedzictwa duchowego narodu i Kościoła w Polsce, kultury polskiej – mówił osobisty sekretarz Jana Pawła II. – Ojcze Święty! Pragniemy Cię o tym zapewnić dzisiaj, w trzecią rocznicę Twojej błogosławionej śmierci”. Swoją modlitwę kard. Dziwisz zakończył apelem: „Prosimy, wstawiaj się za nami u Ojca Miłosierdzia i wypraszaj nam potrzebne łaski na każdy dzień nowej ewangelizacji”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama