Benedykt XVI o formacji pracowników organizacji charytatywnych

Katolicy działający na polu charytatywnym potrzebują stałej formacji - nie tylko technicznej, ale przede wszystkim duchowej

Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami 17. sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor Unum”. Jej tematem jest formowanie współpracowników organizacji pomocy. Papież przypomniał, że działalność charytatywna dociera również do ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Stąd pasterze Kościoła i odpowiedzialni za duszpasterstwo charytatywne starają się dawać pracującym na tym polu obok przygotowania ludzkiego i zawodowego także teologiczno-duchowe i pastoralne. Formacja duchowa prowadzi do spotkania z Chrystusem. Daje ono duchową wrażliwość, bez której nie można poznać do głębi ani zaspokoić oczekiwań i potrzeb człowieka.

„Ci, którzy są czynni w różnorodnych formach działalności charytatywnej Kościoła, nie mogą zatem zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych – mówił Papież. – Pomoc, jakiej udzielają, nie może się nigdy sprowadzać do gestu filantropii. Musi być zawsze namacalnym wyrazem ewangelicznej miłości. A ci, którzy działają dla dobra człowieka w organizacjach parafialnych, diecezjalnych i międzynarodowych, czynią to w imieniu Kościoła. Powołani są zatem do tego, by przez swą działalność czynić dostrzegalnym autentyczne doświadczenie Kościoła”.

Ojciec Święty podkreślił, że prowadzący działalność charytatywną winni być świadkami wartości życia każdego człowieka. Mają przede wszystkim bronić życia najsłabszych i chorych. Dalej mają być świadkami miłości, czyli faktu, że człowiekiem jest się w pełni tylko służąc innym. Wreszcie mają być świadkami Boga, który jest pełnią miłości i wzywa do tego, by kochać. Benedykt XVI wyraził Papieskiej Radzie „Cor Unum” uznanie dla jej inicjatywy zorganizowania rekolekcji dla kierujących organizacjami charytatywnymi na kontynencie amerykańskim. Odbędą się one w czerwcu 2008 r. w meksykańskim mieście Guadalajara.

Obecna (28 lutego – 1 marca 2008 r.) sesja plenarna Rady jest pierwszą podczas tego pontyfikatu. Przypomniał o tym, przemawiając w imieniu uczestników audiencji, przewodniczący dykasterii, kard. Paul Josef Cordes.

«« | « | 1 | » | »»