Greckokatolicka "Ad limina" z Ukrainy

Greckokatolicki episkopat Ukrainy rozpoczął pierwszą od 70 lat wizytę „ad limina Apostolorum". Ojciec Święty przyjął na audiencjach ośmiu przedstawicieli tego największego złączonego z Rzymem Kościoła wschodniego. Wśród nich był kijowsko-halicki arcybiskup większy, kard. Lubomyr Husar.

„To jest dla nas ważne, chociażby dlatego, że po raz pierwszy po siedemdziesięciu latach, możemy razem z biskupem Rzymu dokonywać, że tak powiem, egzaminu naszej Cerkwi” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Husar. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, że wizyta ad limina odbywa się w chwili, kiedy Kościół ten pragnie powrócić do normalnej egzystencji po długich latach prześladowania. „Jesteśmy szczęśliwi, że możemy to robić w pełnej komunii z Ojcem Świętym, z biskupem Rzymu, bo to jest nasza wspólnota z Kościołem Chrystusowym, z Kościołem katolickim” – zaznaczył kijowsko-halicki arcybiskup większy.

Ukraiński Kościół greckokatolicki liczy na Ukrainie 3 753 tys. wiernych. Ma dwie archieparchie: kijowską oraz lwowską. Do metropolii kijowskiej należą trzy egzarchaty arcybiskupie, a do lwowskiej greckokatolickiej – siedem diecezji, zwanych na wschodzie eparchiami. Autonomiczny status posiada eparchia mukaczewska, która formalnie jest osobnym Kościołem sui iuris. O ile arcybiskupstwo większe kijowsko-halickie nawiązuje do Unii Brzeskiej z 1596 roku, to eparchia mukaczewska – do pół wieku późniejszej Unii Użgorodzkiej. Ukraiński Kościół greckokatolicki ma także swe struktury w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej i obu Ameryk.

Istniejący na Ukrainie Kościół greckokatolicki został w 1946 roku administracyjnie zlikwidowany przez władze sowieckie. Działał w warunkach konspiracyjnych. Odrodził się dopiero po roku 1989. Obecnie posiada 3 317 parafii, 79 klasztorów, w których przebywa 1 168 zakonników i zakonnic. Posługę duszpasterską pełni 1 872 kapłanów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama