Benedykt XVI i sekretarz ŚRK zakończą Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Benedykt XVI i sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, pastor Samuel Kobia spotkają się w najbliższy piątek w Rzymie. Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy w Bazylice św. Pawła za Murami będzie jubileusz 100-lecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas nieszporów ekumenicznych w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami pastor Kobia przekaże papieżowi pozdrowienia w imieniu 347 Kościołów i wspólnot zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów. Wcześniej grupę roboczą tej organizacji Benedykt XVI przyjmie na prywatnej audiencji w Watykanie.

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzeniu w Amsterdamie w sierpniu 1948 r. Obecnie zrzesza ona 347 Kościołów anglikańskich, prawosławnych niechalcedońskich, protestanckich i starokatolickich, mających ponad 560 mln wiernych w przeszło 110 krajach na całym świecie. Kościół katolicki nie należy formalnie do Rady, ale od 1965 aktywnie z nią współpracuje na wielu płaszczyznach, m.in. za pośrednictwem Komisji "Wiara i Ustrój". Najwyższym forum organizacji jest zgromadzenie ogólne, zbierające się średnio co 7 lat. Na co dzień pracami ŚRK kieruje sekretariat generalny, na którego czele stoi obecnie metodysta z Kenii dr Samuel Kobia. Siedziba Rady mieści się w Genewie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama