Benedykt XVI: By chrześcijaństwo w Ziemi Świętej nie stało się domeną archeologów

Wartość świadectwa Kościołów lokalnych Bliskiego Wschodu podkreślił Benedykt XVI w przemówieniu do Konferencji Biskupów Łacińskich w Regionach Arabskich.

Przyjął on 18 stycznia na audiencjach prywatnych trzech biskupów, pełniących posługę w Syrii, Iraku, Dżibuti i Somalii. Następnie spotkał się z całą 14-osobową grupą hierarchów łacińskich tych terenów, przybyłą z wizytą ad limina. Obejmują one także Ziemię Świętą, Egipt i inne kraje Bliskiego Wschodu włącznie z całym Półwyspem Arabskim. Papież nawiązał do częstej emigracji wyznawców Chrystusa z tego regionu.

„Zrozumiałe jest, że sytuacja skłania nieraz chrześcijan do opuszczania swych krajów w poszukiwaniu gościnnej ziemi, gdzie będą mogli żyć w odpowiednich warunkach – powiedział Papież. – Niemniej jednak trzeba zachęcać i silnie podtrzymywać tych, którzy wybierają wierność swej ziemi, aby nie pozostała tam tylko archeologia bez życia kościelnego. Rozwijając mocne życie braterskie, znajdą oni ostoję w swych doświadczeniach. Udzielam zatem pełnego poparcia inicjatywom, jakie podejmujecie, by przyczynić się do stworzenia warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających chrześcijanom, którzy pozostają w swych krajach. Apeluję do całego Kościoła, by dawał zdecydowane wsparcie tym wysiłkom”.

Ojciec Święty wskazał na potrzebę chrześcijańskiego świadectwa pojednania na tym terenie. Katolicy różnych obrządków winni dawać przykład autentycznej komunii i współpracy oraz pogłębiać ekumeniczne relacje z chrześcijanami innych wyznań. Większość mieszkańców ich krajów stanowią wyznawcy innych religii: islamu czy judaizmu. Papież zachęcił do prowadzenia dialogu z nimi i życzył, by zapanowała tam autentyczna wolność religijna. Podkreślił, że zaangażowanie tamtejszych wspólnot katolickich w oświatę, służbę zdrowia i pomoc społeczną cieszy się uznaniem władz państwowych i ludności.

„Chciałbym wyrazić raz jeszcze bliskość wszystkim, którzy w waszym regionie cierpią wskutek różnorodnych form przemocy – powiedział Ojciec Święty. – Możecie liczyć na solidarność Kościoła powszechnego. Apeluję też do mądrości wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za życie zbiorowości, aby dali pierwsze miejsce dialogowi wszystkich stron. Niech ustanie przemoc, a wszędzie zapanuje prawdziwy, trwały pokój oraz relacje solidarności i współpracy”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama