Spotkanie Benedykta XVI z władzami Rzymu i Lacjum

Na centralne miejsce osoby Benedykt XVI zwrócił uwagę na audiencji dla przedstawicieli władz regionalnych, prowincjalnych i miejskich, mających siedzibę w Wiecznym Mieście.

Podczas tego tradycyjnego na początku nowego roku spotkania Papież dał wyraz trosce o mieszkańców zarządzanego przez nich terytorium. Do jego problemów nawiązali też przewodniczący regionu Lacjum Pietro Marrazzo i prowincji rzymskiej Enrico Gasbarra oraz burmistrz Wiecznego Miasta Walter Veltroni. Ojciec Święty przytoczył stwierdzenie Jana Pawła II z encykliki „Centesimus annus”, że „głównym bogactwem człowieka jest sam człowiek”. Wynika stąd wielkie znaczenie wychowania i formacji osoby. Sytuacja w tej dziedzinie jest dziś alarmująca.

„Wydaje się bowiem coraz trudniej w przekonujący sposób proponować nowym pokoleniom mocne przekonania i kryteria, w oparciu o które można budować swe życie – powiedział Papież. Wiedzą o tym dobrze zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Z tego również powodu narażeni są często na pokusę rezygnacji z własnych zadań wychowawczych. Im samym zresztą w obecnym kontekście społecznym i kulturowym – przesiąkniętym relatywizmem, a nawet nihilizmem – trudno jest znaleźć pewne punkty odniesienia, mogące ich podtrzymywać i prowadzić w misji wychowawczej, jak i całym życiu. Wobec tak alarmującej sytuacji nie może być obojętny ani Kościół, ani administracja publiczna. Gdy chodzi o formację osób, w grę wchodzą tu same podstawy życia społeczeństwa i jego przyszłość”.

Benedykt XVI przypomniał inicjatywy podejmowane przez diecezję rzymską na rzecz edukacji w rodzinie, szkole i parafiach. Wyraził władzom regionu Lacjum wdzięczność za wsparcie udzielane oratoriom i innym ośrodkom dla dzieci, prowadzonym przez wspólnoty kościelne. Wskazał też na potrzebę respektowania rodziny opartej na małżeństwie. Ta fundamentalna rzeczywistość ludzka i społeczna jest dziś często zagrożona atakami i niezrozumieniem. Konieczne jest, by administracja publiczna nie ulegała takim negatywnym tendencjom, ale dawała rodzinom konkretne poparcie. Papież podjął problem ubóstwa, dotkliwy zwłaszcza na peryferiach. Wzrost kosztów życia, bezrobocie i niskie zarobki stwarzają problemy dla wielu rodzin. Mieszkańcom, w tym także imigrantom, trzeba zapewnić godne warunki życia i opiekę zdrowotną. Kościół prowadzi rozwiniętą działalność charytatywną i liczne ośrodki szpitalne. Katolicka służba zdrowia w regionie Lacjum jest nieraz w trudnej sytuacji i będąc niezbędna dla ludności wymaga wystarczającej pomocy ze strony władz publicznych – podkreślił Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama