Od 40. lat Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju

Od 40 lat Kościół katolicki wita kolejny rok 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju - ogłaszane jest wówczas okolicznościowe orędzie, jakie z tej okazji przygotowuje wcześniej papież. Pomysłodawcą takiego Dnia był w 1967 r. papież Paweł VI.

1980 - Prawda siłą pokoju (XIII)
1981 - Chcesz służyć pokojowi - szanuj wolność (XIV)
1982 - Pokój - dar Boga powierzony ludziom (XV)
1983 - Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów (XVI)
1984 - Pokój rodzi się z serca nowego (XVII)
1985 - Pokój i młodzi idą razem (XVIII)
1986 - Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (XIX)
1987 - Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (XX)
1988 - Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (XXI)
1989 - Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (XXII)
1990 - Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (XXIII)
1991 - Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (XXIV)
1992 - Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (XXV)
1993 - Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (XXVI)
1994 - Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (XXVII)
1995 - Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (XXVIII)
1996 - Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (XXIX)
1997 - Przebacz, a zaznasz pokoju (XXX)
1998 - Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (XXXI)
1999 - Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (XXXII)
2000 - Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (XXXIII)
2001 - Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (XXXIV)
2002 - Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (XXXV)
2003 - "Pacem in terris": nieustanne zobowiązanie (XXXVI)
2004 - Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (XXXVII)
2005 - "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21) (XXXVIII)
2006 - Pokój w prawdzie (XXXIX) - pierwszy ŚDP z tematem i orędziem przygotowanym przez Benedykta XVI
2007 - Osoba ludzka sercem pokoju (XL)

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama