Spe salvi - nowa encyklika Benedykta XVI

«SPE SALVI facti sumus» - w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam. «Odkupienie», zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja - tak zaczyna się druga encyklika Benedykta XVI.

Wiara jest nadzieją, Pojmowanie nadziei opartej na wierze w Nowym Testamencie i w pierwotnym Kościele, Czym jest życie wieczne? Czy nadzieja chrześcijańska jest indywidualistyczna? Przemiana chrześcijańskiej wiary-nadziei w czasach nowożytnych. Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei. «Miejsca» uczenia się nadziei i ćwiczenia w niej. Modlitwa jako szkoła nadziei. Działanie i cierpienie jako miejsca uczenia się nadziei. Sąd Ostateczny jako miejsce uczenia się i wprawiania w nadziei. Maryja, gwiazda nadziei - to główne tematy nowego papieskiego dokumentu.

Encyklika "Spe salvi" została opublikowana w ośmiu językach: po łacinie, włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i po polsku.

Pełny tekst jest dostępny w portalu Wiara.pl.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama