Watykan: Kongres duszpasterstwa bezdomnych

Duszpasterstwu bezdomnych poświęcono rozpoczęty 26 listopada w Rzymie pierwszy Międzynarodowy Kongres o ludziach bez stałego miejsca zamieszkania.

Zorganizowała go Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Spotkanie, w którym uczestniczy około 50 osób reprezentujących 29 krajów, ma służyć wymianie doświadczeń oraz wskazaniu sposobów przywracania godności ludziom żyjącym na ulicy. Przy tej okazji przypomniano, że na całym świecie jest dziś około miliarda bezdomnych. O działaniach Kościoła wobec tej kategorii osób mówi sekretarz Papieskiej Rady do spraw Migrantów i Podróżujących, abp Agostino Marchetto:

„Kościół odpowiada na potrzeby bezdomnych nie tylko udzielając im podstawowej pomocy, ale także starając się dostrzec w każdej osobie Chrystusa, pobudzając i uznając w ten sposób ich ludzką godność. Stara się też pomóc bezdomnym w dostrzeżeniu bogactwa Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz sakramentów zbawienia.

Kościół jest świadom, że każdy żyjący na ulicy to nie tylko jednostka pozbawiona miejsca schronienia, ale także osoba żyjąca z dala od ogniska domowego. Zdaje sobie sprawę z wynikających stąd negatywnych następstw. Oznacza to pomoc danej osobie, nie tylko w celu zaradzenia jej najbardziej podstawowym potrzebom, ale także po to, by pozwolić jej na uczestniczenie w sposób pełny i godny w rodzinie ludzkiej, a tam gdzie to jest możliwe, także w rodzinie Kościoła”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama