Papieskie życzenia dla Otto Habsburga

Otto Habsburg, syn ostatniego cesarza Austrii Karola I, obchodził 20 listopada 95 urodziny. Życzenia z tej okazji oraz błogosławieństwo apostolskie dla jubilata, jego rodziny oraz "wszystkich związanych z domem Habsburgów" przekazał papież Benedykt XVI.

W wiedeńskiej katedrze św. Szczepana Mszę św. w intencji Otto Habsburga odprawił kard. Christoph Schönborn. Arcybiskup Wiednia podkreślił zaangażowanie i zasługi jubilata dla nowej Europy. Przypomniał też, że "świadkami świętości w Europie" są takie postaci, jak św. Elżbieta z Turyngii, czy też bł. Karol I, ojciec Otto Habsburga. Na Mszy św. był obecny również nuncjusz apostolski w Austrii, abp Edmond Farhat.

Żaden system polityczny, w tym również monarchia Habsburgów, nie urzeczywistnił tego, co Kościół rozumie pod pojęciem królestwa Bożego - powiedział w kazaniu kard. Schönborn. Jednak trwającej do 1918 r. monarchii była bliższa niż innym systemom, wcześniejszym i późniejszym, idea "otwartego uniwersalizmu". Miało to związek z tym, że inspiracją dla działań monarchii Habsburgów była wiara katolicka.

Metropolita Wiednia mówił też z uznaniem o zaangażowaniu Otto Habsburga na rzecz zjednoczonej Europy. Nawiązując do Ewangelii mówiącej o uzdrowionym ślepcu podkreślił, że każdemu potrzebna jest Boża pomoc, aby "widział to, co właściwe". Tę łaskę ma Otto Habsburg, któremu Europa wiele zawdzięcza - stwierdził kardynał.

Zauważył zarazem, że nie wiadomo, w jakim kierunku będzie się rozwijała Europa. Integracja europejska jest drogą mozolną, ale dobrą, mimo istniejącej tendencji "dyktatury relatywizmu", na co zwraca uwagę papież Benedykt XVI. Europa przeżywa dziś niebezpieczne zjawisko "coraz mniejszego szacunku dla życia ludzkiego, w tym przyzwolenia na zabijanie życia nienarodzonego i upośledzonego" - zaznaczył arcybiskup Wiednia.

Otto Habsburg urodził się 20 listopada 1912 r. w Reichenau/Rax jako najstarszy syn arcyksięcia Karola Austriackiego (późniejszego cesarza Karola I) i księżnej Zyty Burbońskiej, późniejszej cesarzowej Austrii. W 1919 r. rodzina emigrowała do Szwajcarii, potem na Maderę, gdzie zmarł Karol I. Po pobytach w Hiszpanii, Belgii i USA, Otto Habsburg mieszkał od 1944 r. we Francji, w Hiszpanii, a od 1954 r. osiadł w Pöcking w Bawarii. Jest żonaty z księżniczką Reginą z Saksonii-Meiningen, z którą ma siedmioro dzieci. Posiada obywatelstwo Austrii, Węgier, Niemiec i Chorwacji.

Od 1938 r. Otto Habsburg był ścigany przez hitlerowców listem gończym, gdyż był wielkim przeciwnikiem Anschlussu Austrii do Rzeszy Niemieckiej. W pierwszych dniach wojny pomógł w ucieczce za ocean ponad 10 tys. osób prześladowanym przez nazistów.

Od 1936 r. był członkiem Unii Paneuropejskiej, a od 1973 r. jest przewodniczącym Międzynarodowej Unii Paneuropejskiej. Posłował do Parlamentu Europejskiego od chwili pierwszych wyborów w 1979 r. aż do 1999 r. Był też patronem pikniku zorganizowanego 19 sierpnia 1989 r. na granicy węgiersko-austriackiej, który zapoczątkował upadek żelaznej kurtyny.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama