Benedykt XVI: Małżeństwo i rodzina kluczem jedności kościelnej

Jedność duchowych zwierzchników może skutecznie przeciwdziałać podziałom w Ludzie Bożym - powiedział Benedykt XVI kenijskim biskupom, przybyłym z wizytą ad limina Apostolorum.

Papież wyraził im wdzięczność za stałe nawoływanie wiernych do tolerancji, poszanowania i miłości względem braci. Wezwał episkopat Kenii do kontynuowania braterskiej współpracy i do szerzenia ducha wspólnoty wśród księży. Przede wszystkich trzeba ich zachęcać do wytrwałego oparcia w modlitwie – bowiem tylko ci, którzy sami są karmieni, mogą ze swej strony karmić innych. Biskupi mają pomagać księżom w zdążaniu do coraz większej solidarności między sobą, z wiernymi i z osobami zakonnymi.

Ojciec Święty wskazał na kluczowe znaczenie, jakie dla jedności kościelnej wspólnoty mają małżeństwo i rodzina. Na Czarnym Lądzie są one bardzo cenione. Jednak część afrykańskiego społeczeństwa dotknięta jest takimi negatywnymi zjawiskami, jak rozwiązłość seksualna, wielożeństwo czy szerzenie się chorób przenoszonych drogą płciową. Dlatego ważne jest, by duszpasterze pomagali rodzicom w przekazywaniu potomstwu chrześcijańskiej wizji małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, otwartego na życie.

„Wielką troskę budzi rosnący wpływ zglobalizowanej, laickiej kultury na wspólnoty lokalne, spowodowany kampaniami agencji propagujących aborcję – mówił Papież do kenijskich biskupów. Bezpośredniego niszczenia niewinnego ludzkiego życia nigdy nie można usprawiedliwiać, niezależnie od tego, jak trudne by były okoliczności skłaniające kogoś do podjęcia tak tragicznego kroku. Kiedy głosicie «Ewangelię życia», przypominajcie swym wiernym prawo do życia bezwzględnie każdej niewinnej istoty ludzkiej – narodzonej czy nienarodzonej. Przysługuje ono wszystkim ludziom bez wyjątku. «Ta równość stanowi podstawę wszelkich autentycznych relacji społecznych, które rzeczywiście zasługują na to miano tylko wówczas, gdy są oparte na prawdzie i sprawiedliwości» (Evangelium vitae, 57). Katolicka wspólnota musi dawać oparcie kobietom, które mogłyby mieć trudności z zaakceptowaniem dziecka, przede wszystkim kiedy są odizolowane od rodziny i przyjaciół. Wspólnota ma też być otwarta na ponowne przyjęcie tych, którzy żałują uczestnictwa w ciężkim grzechu aborcji. Winna prowadzić ich z duszpasterską miłością do przyjęcia przebaczenia, potrzeby pokuty i radości z powrotu do nowego życia z Chrystusem”.

Ponadto Papież wyraził Kościołowi w Kenii uznanie dla jego instytucji oświatowych. Zwrócił uwagę, że w czasach nasilania się laickiej, relatywistycznej mentalności pod wpływem zglobalizowanych mediów trzeba coraz bardziej dbać o katolicką tożsamość prowadzonych przez Kościół szkół, uniwersytetów i seminariów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama