Benedykt XVI: Różnice mogą być bogactwem

„Różnice etniczne i socjalne przeżywane w duchy wzajemnego szacunku i miłości stają się wspólnym bogactwem, a nie powodem podziałów" - powiedział Benedykt XVI do biskupów Kongo w czasie wizyty ad limina (Agencja Fides).

„Niech nasze spotkanie, będące wyrazem komunii z następcą Św. Piotra, będzie źródłem coraz większej komunii miedzy wami i między waszymi diecezjami, napełniając was ufnością i dopingując do wytrwałego głoszenia Ewangelii” – takie życzenie wyraził Ojciec Święty, Benedykt XVI na spotkaniu z biskupami z Kongo, które miało miejsce w czasie wizyty ad limina w piątek 19 października.

Ojciec Święty pozdrowił księży, diakonów, zakonników i zakonnice, katechistów i świeckich chrześcijan z tych diecezji, którzy „często manifestowali swoją miłość do Chrystusa i solidarność z braćmi i siostrami w trudnych momentach najnowszej historii kraju” i wezwał ich, by byli „niestrudzonymi twórcami sprawiedliwości i pokoju.”

Benedykt XVI stwierdził, że pięcioletni raport biskupów podkreśla “pilną konieczność rozwoju autentycznego dynamizmu misyjnego” lokalnych Kościołów. „Aby prawdziwie i głęboko ewangelizować konieczne jest, by stawać się coraz wierniejszymi i bardziej oddanymi świadkami Chrystusa. To nasza wielka odpowiedzialność.” – powiedział.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg