List Episkopatu Polski z okazji pogrzebu kard. Adama Kozłowieckiego

Kościół w Polsce i świat misyjny traci kogoś bardzo ważnego, kogoś kto całe swoje życie poświęcił służbie ewangelizacji - czytamy w liście Konferencji Episkopatu Polski z okazji pogrzebu kard. Adama Kozłowieckiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w stolicy Zambii Lusace.

Publikujemy pełny tekst listu.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Nicolas Girasoli Nuncjusz Apostolski w Zambii

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Telesphore George Mpundu

Metropolita Lusaki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Zamibi

Ekscelencje,

Wiadomość o śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego poruszyła głęboko cały Kościół w Polsce. Był on wielkim synem Kościoła i narodu polskiego, gorliwym misjonarzem, autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa i obrońcą praw człowieka, dobrym ojcem dla wszystkich. Zambia stała się z wyboru jego drugą ojczyzną.

Kardynał Kozłowiecki był człowiekiem głębokiej wiary, pełnym miłości pasterskiej i chrześcijańskiej radości. Poświęcił całe swoje życie służbie Bogu i ludziom. Los nie oszczędził mu doświadczenia tragedii II Wojny Światowej, w czasie której był długoletnim więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau.

Brał udział w Soborze Watykańskim II, a potem angażował się czynnie w odnowę życia Kościoła. Jako misjonarz organizował m.in. szkolnictwo w Zambii. Był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki, następnie pierwszym arcybiskupem metropolitą tego miasta. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej na misji w Mpunde. W uznaniu zasług abp. Kozłowieckiego Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej. Został także odznaczony najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi i polskimi. Przede wszystkim jednak otoczony był miłością ludzi, dla których, wśród których i z którymi pracował.

Nasze serca przepełnia dzisiaj uczucie wdzięczności Bogu za życie i posługę śp. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Kościół w Polsce i świat misyjny traci kogoś bardzo ważnego, kogoś kto całe swoje życie poświęcił służbie ewangelizacji. Jego siła wiary i nadzwyczajna pogoda ducha były źródłem nadziei dla wielu. W duchu braterskiej solidarności łączymy się dzisiaj z Episkopatem Zambii i z wszystkimi ludźmi, którzy żegnają Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. Nasze myśli kierujemy do Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Prosimy Boga, aby nagrodził swojego wiernego sługę za trud wierności aż do końca: "Dobrze, sługo dobry i wierny! (�) Wejdź do radości twego Pana" (Mt 25,21).

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyjmie wiernego sługę do swojego Królestwa. Niech przykład i ofiara życia Ks. Kardynała staną się zasiewem nowych powołań w Kościele w Zambii i nowych powołań misyjnych z Polski.

Requiescat in pace Christi!

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 2 października 2007 r.

«« | « | 1 | » | »»