Anioł Pański: Apel o pomoc dla krajów najuboższych

Z apelem o pomoc dla krajów najuboższych, szczególnie dotkniętych powodziami w Afryce - zwrócił się Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Zapewnił także o swojej modlitwie za pokój w Mianmarze (Birmie). Zwracając się do Polaków papież nawiązał do beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert w Nysie i wezwał, aby jej świadectwo życia było dla nas "zachętą, aby w potrzebujących dostrzegać oblicze Chrystusa".

Z apelem o pomoc dla krajów najuboższych, szczególnie dotkniętych powodziami w Afryce - zwrócił się Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Zapewnił także o swojej modlitwie za pokój w Mianmarze (Birmie). Zwracając się do Polaków papież nawiązał do beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert w Nysie i wezwał, aby jej świadectwo życia było dla nas "zachętą, aby w potrzebujących dostrzegać oblicze Chrystusa".

W przemówieniu przed modlitwą papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza, w której Chrystus przedstawia przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu. "Bogacz jest ucieleśnieniem niesprawiedliwego korzystania z bogactw przez tych, którzy przeznaczają je na przesadne i egoistyczne luksusy, myśląc jedynie o zaspokojeniu samego siebie i nie troszcząc się wcale o żebraka, który stoi u jego wrót" - przypomniał papież.

"Ubogi, przeciwnie, reprezentuje osobę, o która troszczy się tylko Bóg. Bóg nie zapomina o tym, o którym wszyscy zapomnieli; kto w oczach ludzi nie jest nic wart, cenny jest w oczach Pana" - dodał Benedykt XVI.

Papież odczytał dzisiejszą przypowieść także pod kątem społecznym i nawiązał do encykliki Pawła VI "Populorum progressio", w której papież przed czterdziestu laty przypominał, że przyczyną licznych sytuacji ubóstwa są z jednej strony "niewola narzucona przez drugich", z drugiej zaś "niedostatecznie opanowana natura". "Niestety niektóre narody cierpią z powodu sumy obu tych czynników" - zaznaczył papież i wskazał na sytuację w krajach Afryki na południe do Sahary, dotkniętych w ubiegłych dniach przez groźne powodzie.

"Nie możemy jednak zapominać o innych sytuacjach humanitarnego zagrożenia w rozmaitych regionach planety, w których konflikty o władzę polityczną i gospodarczą pogarszają i tak uciążliwe warunki" - powiedział Ojciec Święty. Ponowił przy tym apel wystosowany wówczas Pawła VI: "Narody, które dziś cierpią głód, zwracają się w sposób dramatyczny do ludów zamożnych".Na zakończenie papież zwracając się w modlitwie do Matki Bożej powiedział: "Niechaj wyjedna nam, byśmy stali się bardziej wyczuleni na braci w potrzebie, ażeby dzielić się z nimi tym, czego mamy dużo lub mało, i poczynając od nas samych przyczyniać się do szerzenia logiki i stylu autentycznej solidarności".

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Po polsku powiedział: "Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj w Nysie, w diecezji opolskiej, ma miejsce beatyfikacja Służebnicy Bożej Marii Luizy Merkert, ze Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety. Odznaczała się ona wielką troską o chorych, ubogich i opuszczonych. Świadectwo życia Marii Luizy niech będzie dla nas zachętą, aby w potrzebujących dostrzegać oblicze Chrystusa. Wszystkim serdecznie błogosławię".

Odnosząc się do sytuacji w Birmie papież powiedział: "Z wielką obawą śledzę dramatyczne wydarzenia tych dni w Myanmarze i pragnę wyrazić moją duchową bliskość z tym drogim narodem w momencie bolesnej próby, jaką przechodzi. Zapewniając o mej solidarności i żarliwej modlitwie zachęcam do tego cały Kościół i gorąco pragnę, aby znaleziono pokojowe rozwiązanie, dla dobra kraju".

Papież zapewnił także o swoim wsparciu dla rozmów pokojowych pomiędzy Koreą Południową i Północną. "Waszym modlitwom polecam też sytuację na Półwyspie Koreańskim, gdzie istotne postępy w dialogu między obu Koreami pozwalają mieć nadzieję, że podjęte wysiłki na rzecz pojednania mogą nasilić się dla dobra narodu koreańskiego oraz stabilizacji i pokoju w całym tym regionie" - powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Autopromocja