Benedykt XVI: Debata teologiczna drogą ekumenicznego zbliżenia

Refleksja teologiczna ma umacniać prawdziwą, choć jeszcze niedoskonałą komunię, jaka istnieje między katolikami i prawosławnymi. Wskazuje na to Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników 10. katolicko-prawosławnego sympozjum międzychrześcijańskiego.

Organizują je wspólnie Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie i prawosławny wydział teologiczny uniwersytetu w Salonikach. Sympozja odbywają się od roku 1992 na przemian w Grecji i we Włoszech. Tym razem zorganizowano je od 16 do 19 września na greckiej wyspie Tinos, gdzie – jak podkreśla Benedykt XVI w swym przesłaniu – prawosławni i katolicy żyją obok siebie w braterstwie.

Papież nawiązuje do tematu obecnego sympozjum, którym jest „Św. Jan Chryzostom, pomost między Wschodem i Zachodem”. W tym roku mija 16 wieków od jego śmierci. Zmarłego 14 września 407 roku Ojca Kościoła czci się zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie. Był głosicielem Słowa Bożego, na którym opierał całą swą działalność duszpasterską. Jako wielkiemu kaznodziei nadano mu przydomek Chrysóstomos, czyli „Złotousty”. Znany jest jego wkład w formowanie się liturgii bizantyjskiej.

Za odwagę i wierność ewangelicznego świadectwa był prześladowany i znalazł się na wygnaniu. Od roku 1626 jego ciało spoczywa w rzymskiej bazylice św. Piotra. 27 listopada 2004 r. Jan Paweł II podarował część relikwii św. Jana Chryzostoma Patriarsze Ekumenicznemu Bartłomiejowi I. Dzięki temu czci się je teraz równocześnie na Watykanie i w patriarchalnym kościele św. Jerzego na Fanarze w Stambule.

Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników 10. sympozjum międzychrześcijańskiego na wyspie Tinos kieruje też pozdrowienia do chorego arcybiskupa Aten Christodoulosa. Życzy zwierzchnikowi greckiej Cerkwi prawosławnej pełnego powrotu do zdrowia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama