Pielgrzymka w prasie włoskiej

Z żywym oddźwiękiem niedzielnej prasy włoskiej spotkała się homilia Benedykta XVI w Mariazell. Wszystkie wielkie dzienniki podejmują 9 września główny podniesiony w niej problem: zagrożenie jakim staje się dla człowieka, nauka uprawiana w oderwaniu od Boga.

Jak zaznacza turyńska „La Stampa”, Ojciec Święty, z miejsca uważanego za serce Europy wygłosił autorytatywny wykład do całego kontynentu, w którym wyjaśnił powody jego upadku - postawę rezygnacji z prawdy, a także wskazał niezbędne środki zaradcze. Zdaniem Marco Tosattiego, mimo że Papieska homilia była przygotowywana od dawna, nabrała szczególnej aktualności po zgodzie władz brytyjskich na tworzenie chimerycznych embrionów ludzko-zwierzęcych.

Wysłannik lewicowego dziennika „La Repubblica” zwraca uwagę na przestrogę Benedykta XVI, że jeśli człowiek nie potrafi odróżnić dobra i zła, to osiągnięcia nauki mogą stać się dwuznaczne. Mogą dać człowiekowi możliwość dobra i szczęścia, ale też prowadzić do strasznych zagrożeń, do zniszczenia człowieka i świata. Papież nie używa tonu apokaliptycznego. Woli przepowiadać, przekonywać. Marco Politi podkreśla też wskazany przez Ojca Świętego pozytywny charakter moralności chrześcijańskiej. Benedykt XVI ukazał Dekalog jako wielkie „tak” wobec Boga, rodziny, życia, miłości odpowiedzialnej, solidarności społecznej, poszanowania innych ludzi, prawdy. Obydwie gazety publikują również opinie publicystów kwestionujących tezy papieskiej homilii.

Katolicki „Avvenire” podkreśla, że Ojciec Święty adresował swe słowa do wszystkich ludzi dobrej woli, głosząc jednocześnie Chrystusa i prawdę o człowieku. Zdaniem komentatora gazety obok zagrożeń płynących z rezygnacji poszukiwania prawdy Benedykt XVI wskazał też na niebezpieczeństwa płynące z kryzysu miłości oraz braku ufności w przyszłość. To ostatnie zjawisko powoduje osłabienie zaangażowania społecznego i moralnego. Dlatego Papież wskazuje na Chrystusa, zachęcając każdego człowieka, aby odkrył w sobie przestrzeń, która nie może pozostać próżna, ale której sam człowiek nie jest w stanie wypełnić.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama