Prasa europejska o Europie Benedykta XVI

Większość europejskich mediów odnotowuje papieską pielgrzymkę do Austrii. Najczęściej zauważany jest hołd Benedykta XVI dla ofiar Shoah.

Piszą o tym brytyjski „Times” czy „Daily Telegraph” oraz francuskie dzienniki „Le Monde”, „Le Figaro” i „La Croix”. „Frankfurter Allgemeine Zeitug” podkreśla uznanie Benedykta XVI dla chrześcijańskiej kultury Austrii, promieniującej na cały kontynent. Prasa włoska skoncentrowała się natomiast na doniosłym przemówieniu Ojca Świętego w rezydencji prezydenckiej w Hofburgu.

„Il Giornale” opatruje swoją relację tytułem: „Aborcja nie jest prawem, ale raną społeczną”. Wysłannik dziennika wskazuje, że Benedykt XVI wzywa Europę do budowania jedności w oparciu o solidny fundament kulturowy i moralny wspólnych wartości. „La Repubblica” dostrzega w zwięzłym przemówieniu Papieża troskę, aby laicyzacja nie doprowadziła do stanu, w którym o chrześcijańskim dziedzictwie Austrii mówiłyby jedynie kamienie. Natomiast katolicki dziennik „Avvenire” zauważa, że podobnie jak w ubiegłorocznym wykładzie w Ratyzbonie Benedykt XVI wyraził ufność w siłę argumentacji racjonalnej, ściśle powiązanej z wiarą.

Broniąc prawa do życia Ojciec Święty nie rzuca anatem, ale przemawia jako obrońca sprawy człowieka, która ma nie tylko wymiar kościelny – zauważa „Avvenire”. Papieskie przesłanie jest klarowne: aby „Europejski Dom” był miły i nadawał się do zamieszkania trzeba go przebudować na „Dom Życia”. W swym wiedeńskim przemówieniu Ojciec Święty poruszył wszystkie istotne punkty debaty europejskiej, począwszy od pozytywnie ocenianego procesu jednoczenia aż do wyjątkowej odpowiedzialności za pokój i walkę z ubóstwem. "Taka jest właśnie Europa Benedykta XVI, zdolna do krytycznego spojrzenia na samą siebie" – pisze dziennik „Avvenire”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama