Benedykt XVI o dialogu z prawosławiem

"Poszukiwanie pełnej jedności nie może ograniczać się jedynie do spotkań pasterzy czy prac Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego; (...) konieczne jest zaangażowanie całości naszych Kościołów". Przypomniał o tym Papież spotykając się z prawosławną delegacją ekumeniczną, która przybyła do Rzymu na uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Benedykt XVI wskazał, że katolicko-prawosławne relacje na różnych szczeblach służą w pierwszym rzędzie przezwyciężaniu wzajemnych uprzedzeń i nieporozumień. Szczególną rolę w tym dziele odgrywa wspólna modlitwa chrześcijan, czego wyraz znalazł się w programie listopadowej wizyty Ojca Świętego w Konstantynopolu. Ważne są także kontakty katolickiej i prawosławnej młodzieży akademickiej biorącej udział we wspólnych inicjatywach kulturalnych.

Papież wyraził przekonanie, że konsekwentny dialog doprowadzi kiedyś oba Kościoły do wspólnego sprawowania Eucharystii. Doniosłą rolę ma tu do spełnienia praca teologów, w tym wspomniana wcześniej Międzynarodowa Komisja Mieszana do spraw Dialogu Teologicznego, której prace przygotowuje właśnie prawosławna delegacja. Na jej czele przybyli do Rzymu: metropolita Francji Emmanuel i metropolita Sasimy Gennadios. Kolejne spotkanie komisji ma się odbyć w październiku b.r. (8-15) w Rawennie. Mówi podsekretarz Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, prał. Eleuterio Fortino:

„Po spotkaniu w Belgradzie, bardzo pozytywnym, jeśli chodzi o przebieg i poruszane kwestie, następna sesja ma kontynuować już rozpoczęte studium nad kolegialnością i władzą w Kościele w różnych wymiarach: diecezjalnym, metropolitalnym, patriarchalnym. Tematem następnego spotkania będzie: ‘Kolegialność i władza w Kościele w wymiarze uniwersalnym’. Tak więc Komisja przymierza się do przestudiowania najważniejszej kwestii jeśli chodzi o relacje między Kościołem katolickim a prawosławnym, czyli rolę Papieża w Kościele”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama