Po co rok świętego Pawła?

Podczas pierwszych nieszporów uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice św. Pawła za Murami, Benedykt XVI ogłosi „Rok św. Pawła". Jego obchody, zaplanowane na okres od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca roku 2009, związane są z dwutysięczną rocznicą urodzin Apostoła Narodów.

O znaczeniu planowanych uroczystości mówi archiprezbiter tej bazyliki, kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.

Kard. Cordero Lanza di Montezemolo: Już od około 2 lat jestem archiprezbiterem papieskiej Bazyliki św. Pawła za Murami. Od samego początku zastanawiałem się nad datą, z którą można by związać jakieś szczególne obchody w bazylice, dotyczące tak osoby Apostoła, jak zwłaszcza jego nauczania, a mające znaczenie dla całego Kościoła. Brałem przy tym pod uwagę, że np. zarówno Muzea Watykańskie, jak też Bazylika św. Piotra obchodziły ostatnio 500-lecie istnienia, organizując uroczystości, nabożeństwa, wystawy czy sympozja.

Bazylika św. Pawła, powstała w czasach Konstantyna, przechodziła później w ciągu wieków różne koleje, aż do ostatniej wielkiej odbudowy w połowie XIX stulecia – ale w obecnym czasie nie przypada żadna szczególna rocznica. Pomyślałem jednak: dlaczego by nie odwołać się do samej osoby św. Pawła? Jak uważają eksperci od Pisma Świętego, św. Paweł był prawdopodobnie około 10 lat młodszy od Chrystusa. Tak więc urodził się między 7 a 10 rokiem ery chrześcijańskiej. Pomyślałem więc, że można by świętować dwutysięczną rocznicę jego urodzin.

Zapytałem Ojca Świętego, czy nie uważa, że mogłoby być interesujące dla całego Kościoła ogłoszenie obchodów dwutysiąclecia urodzin Apostoła Narodów – mianowicie roku poświęconego jego postaci, życiu, nauczaniu i działalności. Papież okazał duże zainteresowanie, obiecał sprawę przemyśleć i po jakimś czasie powiadomił mnie, że nosi się z zamiarem ogłoszenia takiego roku. Benedykt XVI ustalił, że przybędzie do Bazyliki, aby przewodniczyć pierwszym nieszporom uroczystości św. Piotra i Pawła. Przy tej okazji ogłosi „Rok św. Pawła”, który ma być obchodzony od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca r. 2009.

Przewidywany program obejmie rok przygotowań, który rozpocznie się obecnie, a następnie właściwe obchody – od czerwca 2008 r. Być może zorganizujemy jeszcze trzeci rok, stanowiący podsumowanie tego, co zamierzamy dokonać, rozwijając liczne specjalne programy.

Chciałbym zaznaczyć szczególnie jedno. Bazylika św. Pawła, decyzją Papieży, ma nieco inny charakter aniżeli trzy pozostałe bazyliki większe. Chodzi mi o jej wymiar ekumeniczny. Papież przywiązuje wielką wagę do całej prowadzonej tu działalności, począwszy od liturgii po spotkania kulturalne czy naukowe. Ten charakter ekumeniczny pozwala nam jeszcze pełniej realizować to, co dotyczy jedności wszystkich chrześcijan na świecie.

RV: Jakie będą główne punkty „Roku św. Pawła”?

Kard. Cordero Lanza di Montezemolo: Między innymi będą to tzw. „Kolokwia Pawłowe”, które już od jakiegoś czasu odbywają się co dwa lata i mają charakter ekumeniczny. Przewodniczącym spotkania zaplanowanego na październik 2008 r. będzie na przykład znany teolog luterański. Na każde z tych spotkań ustala się temat uzgodniony z przedstawicielami różnych gałęzi chrześcijaństwa.

Mamy wiele pomysłów i zaraz po oficjalnej zapowiedzi „Roku św. Pawła” będziemy starali się je skonkretyzować. Otworzę też przy bazylice specjalne biuro zajmujące się obchodami „Roku św. Pawła”. Zamierzamy rozwinąć program o charakterze liturgicznym, cykle spotkań modlitewnych. Chcemy organizować coraz lepiej i liczniejsze niż dotąd pielgrzymki z całego świata do naszej bazyliki. Chcemy również popierać pielgrzymki śladami św. Pawła na Bliski Wschód celem poznawania wszystkich związanych z nim miejsc, tak dokładnie określone. Wystarczy w tym celu lektura Dziejów Apostolskich. Zastanawiamy się także nad programami kulturalnymi. Będą to wydarzenia w samej bazylice, w jej otoczeniu i także w innych miejscach. Pojawią się konkursy, publikacje, a także dzieła muzyczne. Właśnie nad tym wszystkim pracujemy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama