Benedykt XVI do biskupów Togo: Jedność Kościoła sprzyja narodowemu pojednaniu

Dla osiągnięcia pełnego pojednania w społeczeństwie trzeba wyjść od Chrystusa. Dlatego pilne jest w Togo dzieło ewangelizacji - powiedział Papież biskupom tego afrykańskiego kraju, przybyłym z wizytą ad limina Apostolorum.

Benedykt XVI wyraził im wdzięczność za wytrwałość i odwagę, jakie okazali wobec trudności przeżywanych przez ich ojczyznę w ostatnich latach. Podkreślił, że przy wielu okazjach wnosili wkład w dialog na rzecz narodowego pojednania. Przypominali wymogi dobra wspólnego, wierni Bożej i ludzkiej prawdzie. Ojciec Święty zapewnił, że modli się, by te wysiłki zaowocowały dla Togo pomyślnością w zgodzie i braterstwie.

„Również w życiu kościelnym nie brakło sytuacji niepokojących – powiedział Papież. – Wasze stałe wysiłki na rzecz jedności konferencji episkopatu są wyrazem przekonania, że we wszelkich okolicznościach trzeba umacniać miłość, a widzialna jedność uczniów Chrystusa jest istotna dla wiarygodności świadectwa Kościoła”. Benedykt XVI wskazał, że autentyczne braterstwo między biskupami i księżmi oraz wśród samych księży jest oznaką pełnej komunii, niezbędnej dla owocnego pełnienia posługi. Umożliwi to pracę dla pojednania wewnątrz Kościoła i wśród wszystkich Togijczyków.

Ojciec Święty wyraził togijskim biskupom uznanie za ich liczne wystąpienia w obronie życia, zwłaszcza za niedawną zdecydowaną wypowiedź przeciwko aborcji. Podkreślił rolę duszpasterstwa rodzin oraz prowadzonych przez Kościół placówek służby zdrowia i oświaty. Zwrócił uwagę na znaczenie formacji duchowieństwa i świeckich – także w zakresie katolickiej nauki społecznej – oraz wagę dalszego rozwijania dobrze układających się w Togo relacji z muzułmanami.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama