Papież w Asyżu: Audiencja dla duchowieństwa

Potrzebę solidnego i dobrze skoordynowanego duszpasterstwa Benedykt XVI podkreślił spotykając się 17 czerwca po południu w katedrze św. Rufina z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi.

Przypomniał, że w tym kierunku szły wskazania motu proprio „Totius Orbis” z 9.11.2005 roku. Nadało ono nowy status asyskim sanktuariom świętego Franciszka i Matki Bożej Anielskiej, zmieniając bezpośrednią zależność od Papieża na podległość lokalnemu biskupowi. Benedykt XVI podziękował za otwartość, z jaką dokument został przyjęty i wyraził nadzieję, że zaowocuje on skuteczniejszymi formami duszpasterstwa.

„Sobór Watykański II i późniejsze wypowiedzi Magisterium podkreśliły potrzebę, aby osoby i wspólnoty życia konsekrowanego, także te na prawie papieskim, w sposób organiczny włączyły się w życie Kościoła lokalnego, na sposób zgodny z własnymi konstytucjami i z prawem Kościoła. Wspólnoty te, mając prawo do przyjęcia i poszanowania własnego charyzmatu, winny jednak unikać życia niczym „wyspy”, lecz z przekonaniem i hojnością włączać się w posługę i w plan duszpasterski zatwierdzony przez biskupa dla całej wspólnoty diecezjalnej” – powiedział Benedykt XVI. Podziękował księżom za wielkoduszną posługę. Osoby konsekrowane zachęcił do wierności własnemu charyzmatowi.

«« | « | 1 | » | »»